Cybercom fortsätter expansion i Öresundsregionen


2006-12-22, 08:55
Cybercom förvärvar IT-konsulten Varchar, med verksamhet i Öresundsregionen. Varchar har 24 medarbetare och en årsomsättning på cirka 20 MSEK med 10% rörelsemarginal.

- Vi har en mycket stark efterfrågan på våra tjänster i Öresundsregionen. Varchar tillför den kompetensinriktning vi söker och dessutom nya viktiga kunder. Det är ett starkt och snabbväxande bolag och jag ser fram emot att ta dem ombord, säger Thomas Barge, vd Cybercom Syd.

Varchar grundades år 2000. Bolaget erbjuder konsulttjänster med fokus främst på teknologierna Java och .NET, samt tjänster inom test och verifiering. Varchar är Microsoft Gold Certified Partner och har 24 medarbetare med 20 MSEK i årsomsättning och visar 10% i rörelseresultat. Förvärvet av Varchar innebär att Cybercom nu sysselsätter 250 konsulter i Öresund genom kontor i Malmö, Lund och Köpenhamn.

- Förvärvet är en del i Cybercoms strategi att växa ytterligare i Öresundsregionen. Genom Varchar breddar vi också kundbasen till områden utanför telekom, vilket stärker vår marknadsposition i en het tillväxtregion, säger Peter Keller-Andreasen, vd och koncernchef Cybercom Group.

Varchar ägs av fyra medarbetare verksamma i bolaget. Enligt förvärvsavtalet som tecknats den 22 december betalar Cybercom en fast köpeskilling om 12,5 MSEK. En tilläggsköpeskilling kan tillkomma om vissa resultatnivåer uppnås under åtta månader. Tillträde sker från och med 2 januari 2007.

- Vi känner Cybercom sedan tidigare. Det är ett bolag med mycket gott renommé och våra företagskulturer är mycket lika. Det ska bli väldigt kul att ingå i Cybercom. Nu får vi möjligheter att utvecklas i en snabbare takt, säger Deniz Yildirim, vd Varchar.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Barge, vd Cybercom Syd, + 46 708 259 602
Peter Keller-Andreasen, vd och koncernchef Cybercom Group, + 45 2948 3800
Deniz Yildirim, vd Varchar, + 46 733 822 591
Kristina Svensson, informationschef Cybercom Group, + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 460 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf