Cybercom får förnyat förtroende av världsledande telekomleverantör för test av mobila plattformar


2007-10-05, 08:00
Cybercom har tecknat ett nytt avtal med en världsledande telekomleverantör gällande test och verifiering av mobila plattformar. Avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning.

- Cybercom har fått ett förnyat förtroende för test av mobila plattformar. Uppdraget är en förlängning på tidigare avtal och omfattar ett stort antal konsulter under drygt ett år. Den nya tekniken i mobila plattformar gör att komplexiteten ökar vilket ställer stora krav på högkvalitativt testledningsarbete. Cybercom är starka inom telekom och har lång erfarenhet av test vilket gör att Cybercom får ett fortsatt förtroende, säger Patrik Boman, VD och koncernchef Cybercom Group.

Cybercom Sweden South har fått förnyat förtroende av världsledande telekomleverantör för test av mobila plattformar. Cybercoms verksamhet i Lund har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster inom såväl utveckling som test. Sedan 2004 har Cybercom successivt byggt upp och utvecklat ett avancerat center för test och verifiering av mobila plattformar i Lund.

Sedan samarbetet inleddes har Cybercom ansvarat för ledning, rekrytering och operativt arbete. För att korta ledtiderna och möta kundens krav på kostnadseffektivisering har stor vikt lagts vid flexibilitet. Dagens teknikutveckling går allt snabbare vilket gör att testmiljön blir mer komplex och behovet av effektiva tester ökar.

- Cybercom har under många år arbetat med större helhetsuppdrag och där varit ansvariga för både avancerad mjukvaruutveckling och komplexa testmiljöer. Vi ser en generell ökning av att våra kunder vill att vi ska ta ett större ansvar inom både utveckling och test, säger Thomas Barge, MD Cybercom Sweden South.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel + 46 (0)73 983 89 79
Thomas Barge, MD Cybercom Sweden South, tel + 46 (0)708 25 96 02
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group, tel + 46 (0)709 71 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf