Cybercom bygger mobil webbplats åt HSB


2011-12-15, 08:30
Cybercom bygger en mobil webbplats åt Sveriges största bostadsorganisation, HSB. Den mobila webbplatsen är en viktig del i den mobila strategi som Cybercom hjälper HSB att ta fram.

– Intresset för att nå HSBs webbplats via mobila enheter ökar väldigt mycket. Vi kan se att antalet besök från mobila enheter ligger på drygt 22 000 besök under november jämfört med 13 000 besök i maj 2011. Därför är det oerhört viktigt att sajten är lätt att navigera på även mobilt, säger Maria Isacsson, ansvarig för digitala kanaler på HSB.

Cybercom har varit med och tagit fram en mobil strategi för HSB. Att göra HSBs webbplats mobil är ett första steg i denna strategi. Webbplatsen ska inledningsvis visa HSBs utbud av bostadsrätter, hyreslägenheter, aktuella visningar och kontaktinformation.

I ett nästa steg kan det bli aktuellt att göra appar så att besökarna lättare kan navigera mellan olika tillgängliga lägenheter hos HSB.

– HSB är en mycket viktig kund för oss. Vi hjälper HSB med delar av deras digitala närvaro, säger Mikael Grönlund, senior webbstrateg på Cybercom.

Förutom den mobila webbplatsen har Cybercom även genomfört en förstudie för HSBs intranät och arbetar nu med kraven för detta. Cybercom hjälper också HSB med att ta fram en webbstrategi för HSBs externa webbplats. Vidare sköter Cybercom drift, förvaltning och vidareutveckling av HSBs digitala plattformar.

– HSB arbetar mycket aktivt med sina olika digitala kanaler och det är viktigt att det finns en medveten plan hur man ska uppnå verksamhetens mål med hjälp av dessa kanaler, säger Martin Dolk, kundansvarig för HSB på Cybercom.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Dolk, kundansvarig HSB, Cybercom Sverige +46 70 674 85 73

Mikael Grönlund senior webbstrateg, Cybercom Sverige +46 72 745 88 82

Maria Isacsson, ansvarig digitala kanaler, HSB +46 72 740 89 61

Anna Trane, PR & Brand Manager, Cybercom Group+46 708 84 74 69

Om Cybercom. Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 700 anställda med uppdrag världen över och 22 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf