Cybercom avyttrar kinesisk verksamhet


2012-06-05, 14:30
Cybercom har tecknat avtal med Wicresoft om avyttring av den kinesiska verksamheten.

– I linje med vår strategi att öka fokus på våra stora verksamheter i Norden och renodla vårt erbjudande, lämnar Cybercom nu Kina. Genom detta har vi påbörjat optimeringen av vår internationella struktur, säger VD och koncernchef Niklas Flyborg. Våra kunder kommer även framgent att erbjudas offshoreleveranser, men i fortsättningen kommer Cybercom att fokusera på sin framgångsrika indiska verksamhet.

Cybercoms verksamhet i Kina med cirka 100 medarbetare har under en längre tid varit olönsam. Enligt avtalet med Wicresoft är köpeskillingen negativ, det vill säga Cybercom förbinder sig att betala cirka 1,3 MSEK i samband med avyttringen.

Transaktionen sker genom en aktieöverlåtelse, vilket innebär att Wicresoft övertar samtliga tillgångar, kundavtal, anställningsavtal och övriga förpliktelser per den 6 juni 2012. Cybercoms resultat för andra kvartalet 2012 kommer att belastas med en beräknad engångskostnad om 9 MSEK i samband med transaktionen. Transaktionen beräknas ge en årlig besparing om minst 10 MSEK med positiv effekt redan under 2012. Vidare har Cybercom och Wicresoft idag slutit ett samarbetsavtal, som möjliggör för Cybercoms kunder att få leverans från Kina.

– Jag är mycket nöjd med att sluta detta avtal med Wicresoft som är ett framgångsrikt kinesiskt outsourcingbolag med över 4 000 anställda och med en internationell kundlista. Jag är övertygad om att Wicresoft kommer att erbjuda en bra framtid för befintliga anställda och pågående kundprojekt, säger Niklas Flyborg.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR + 46 70 864 47 02

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercom har runt 1 500 anställda och Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.cybercom.com.

About Wicresoft. Wicresoft is a leading ITO/BPO ITO (Information Technology Outsourcing; BPO — Business Process Outsourcing) service provider in China. Through advanced process control, innovative technologies & tools, and efficient people & project management systems, Wicresoft analyze customer requirements and consistently help the clients streamline business process, improve core competency and reduce operational expenditure to create value and achieve competitive advantage. Based on continuous innovation and investments, Wicresoft fully complies with world-class service/technology standards and aims to build itself into a trusted global outsourcing service provider.

Pressmeddelande i pdf