Cybercom ansvarar för HSB portaler


2010-01-18, 10:30
Cybercom och HSB har tecknat ett treårigt avtal gällande application management av HSB:s intranät och externa webbplats HSB.se. Uppdraget ska hanteras enligt Cybercoms global sourcing modell.

Uppdraget omfattar applikationsförvaltning och drift av HSB:s webbportal och intranät. I avtalet ingår även ett antal angränsande applikationer. Cybercom kommer att tillhandahålla service desk, funktionell och teknisk support. Avtalet omfattar även utökade servicetider. Vidareutveckling finns också med som en komponent i avtalet.

– Vi tilltalas av Cybercoms erfarenhet och kompetens kring portaler och applikationer. Deras erbjudande möter den höga servicenivå, flexibilitet och säkra tillgänglighet som vi önskar, säger Björn Brandell, kommunikationschef, HSB Riksförbund. Dessutom, med Cybercom som vår partner upplever vi att vi får mer IT per betald krona jämfört med vår tidigare lösning.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Med över 500 000 medlemmar och cirka 3 900 bostadsrättsföreningar är HSB Sveriges största bostadskooperation. Dess intranät och externa webbplats är viktiga kanaler för relationen med befintliga och tillkommande medlemmar.

– HSB är en ny kund till Cybercom och vi är mycket glada över det förtroende de ger oss. Det är ett långsiktigt samarbete där vi blir en nära partner med HSB. Vi märker att vår erfarenhet att ta hand om IT-systemens hela livscykel kombinerat med vårt erbjudande om global leverans förmåga bryter ny mark hos kunder inom nya segment, vilket är fantastiskt kul, säger Mats Frisk, affärsområdeschef global sourcing, Cybercom.

Cybercoms team i Stockholm som hanterar uppdraget samarbetar med Cybercoms team i Mumbai för att öka servicegraden i supporten. Cirka 8 konsulter beräknas bli involverade i projektet.

– Sedan 2006 har vi hanterat liknande projekt i större och i mindre skala i samarbete mellan våra svenska och indiska team. Vi ökar servicegraden till våra kunder men även för deras internettjänster till sina kunder, då vi kan erbjuda 24/7 support och snabbare leverans. Dessutom märker våra kunder stora kostnadsbesparingar, säger Bengt Wiktorén, operativ chef, Cybercom Indien.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Frisk, affärsområdes chef Global Sourcing Cybercom Sweden East +46 70 620 03 24
Bengt Wiktorén, operativ chef Cybercom Indien +46 70 600 03 77
Björn Brandell, kommunikationschef, HSB Riksförbund, +46 767 701030
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, webbportaler, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 28 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf