Bravida Fire & Security väljer Cybercom


2014-03-03, 10:00
Bravida Fire & Security har valt Cybercom som partner för utveckling av nästa generation av Bravida Integra. 

Bravida Fire & Securitys egenutvecklade system Bravida Integra är ett integrerat säkerhetssystem för passerkontroll, inbrottslarm, brandlarm och CCTV. Bravida Integra är idag marknadsledande inom stora och komplexa passersystem med kunder på flera platser i Sverige, Norden och i Europa. Hittills har över 100 000 kortläsare, i system från 1-5 000 enheter installerats och nya leveranser sker dagligen. 

- Vi valde Cybercom för att de har värdefull erfarenhet som helhetsleverantör av utveckling, design och strategi. De har under en noggrant genomförd förstudie förstått vår situation och presenterat en intressant och hållbar lösning som både stärker vår konkurrenskraft men även hjälper oss att nå ut till nya kundsegment, säger Rune Lindman utvecklingschef och Lars Ericson ansvarig för produkter och system på Bravida Fire & Security. 

Tillsammans med Bravida Fire & Security har Cybercom genomfört en förstudie och tagit fram en strategi för nästa generation av Bravida Integra och har fått förtroendet att genomföra utvecklingsprojektet. Projektet kommer att utföras och drivas från Cybercoms kontor i Malmö och beräknas löpa fram till sommaren. 

- Vi är mycket glada över förtroende som Bravida Fire & Security ger oss säger Henrik Benckert, Regionchef Cybercom Sweden South. Samarbete mellan Cybercom och Bravida Fire & Security ligger helt i linje med vår vision att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika i den uppkopplade världen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Henrik Benckert, Regionchef Cybercom Sweden South, +46 708 259 663 
Peter Theodoridis, Kundansvarig, +46 722 419 102 
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom +46 708 644 702 

Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar med unik kompetens, lokal närvaro och skandinavisk stryka. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och system som ger dig kompletta säkerhetslösningar som skyddar dig och din egendom. Bravida Fire & Security – vårt kunnande är din säkerhet bravidafireandsecurity.com

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
www.cybercom.com

Pressmeddelande i pdf