Bo Strömqvist ny säljchef på Cybercom


2012-12-10, 09:30
Bo Strömqvist blir ny säljchef på Cybercom. Han kommer närmast från Enea som säljchef och har nu i uppdrag att accelerera och realisera Cybercoms koncerngemensamma säljstrategi.

– Mitt uppdrag är att skapa world class sales i Cybercomkoncernen. Jag ser en stor potential i bolaget och våra fyra affärsdomäner Digital solutions, Connected engineering, Connectivity management och Secure connectivity, säger Bo Strömqvist, säljchef på Cybercom.

Bo Strömqvist tar plats i Cybercoms koncernledning och får det koncerngemensamma ansvaret för att lyfta försäljningen och dra fördel av bolagets globala leveranskapacitet. Fokus blir att balansera upp Cybercoms beroende av telekomsektorn genom att fortsatt bredda kundbasen inom den publika sektorn, industri och media samt att utöka andelen strategiska kunder i säljportföljen.

Bo Strömqvist är 48 år och har en kandidatexamen i systemvetenskap. Han har lång erfarenhet av affärsutveckling och började sin yrkessamma bana på Östgöta Enskilda Bank år 1986. Sedan dess har han haft många ledande roller på företag inom IT, telekom och media bland andra Cision, Enea, IBM och TDC .

– Jag är mycket glad att Bo är ombord. Med ett gemensamt starkt erbjudande inom Connectivity och med en tydlig säljledning, gör vi nu framsteg i hur vi säljer och paketerar vår kompetens. Bo kommer att implementera vår säljstrategi med ambitionen att utöka affären hos valda nyckelkunder. Det ska vi göra genom att sälja hela Cybercoms erbjudande och leverera en högre andel projektbaserade uppdrag, säger Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, vd Cybercom +46 70 594 96 78
Bo Strömqvist, säljchef, Cybercom +46 704 452 520
Anna Trane, press & PR-chef Cybercom +46 708 84 74 69

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf