Årsredovisning för 2006 publicerad - www.cybercomgroup.se/2006


2007-04-23, 09:41
Cybercom Group Europe AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2006 i sin helhet finns på företagets webbplats, www.cybercomgroup.se/2006.

Cybercom presenterar idag sin digitala årsredovisning för 2006. Årsredovisningen presenteras på en ny plattform för digitala årsredovisningar, utvecklad tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson. Årsredovisningen är framtagen helt utifrån Internet som plattform med funktionalitet anpassad efter mediet. Årsredovisningen kommer inte att tryckas på papper.

- Cybercoms uppdrag ligger ofta i framkant av den tekniska utvecklingen och det är därför naturligt att även göra det inom andra områden såsom årsredovisningen, säger Kristina Svensson, Informationsdirektör på Cybercom.

Exempel på funktionaliteter är:

- Ökad transparens i den finansiella rapporteringen i form av t ex expanderbara resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser
- Möjlighet att skapa egna diagram
- Sökfunktioner och tydlig navigering
- Möjlighet till att göra digitala anteckningar som går att spara och att skriva ut
- Snabblänkar till uppslagsböcker och till andra delar av årsredovisningen
- Möjlighet att få årsredovisningen uppläst
- Möjlighet att ladda hem och skriva ut årsredovisningen som en pdf-fil

För mer information:

Kristina Svensson, Informationsdirektör Cybercom Group, +46 (0)708 644 702
Ann-Sofie Kardvik, Koncernredovisningschef Cybercom Group, +46 (0)70 629 47 23

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom framförallt telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf