Årsredovisning 2012 publicerad


2013-04-10, 10:00
Cybercom Group AB (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2012 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats www.cybercom.com/2012/sv. Dessutom publicerar Cybercom en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Reporting Initiative.

Cybercoms årsredovisning 2012 är publicerad på www.cybercom.com/2012/sv och www.cybercom.com/2012/en. Där finns även en inspelad intervju med VD och koncernchef Niklas Flyborg.
Cybercom publicerar också en hållbarhetsredovisning på www.cybercom.com/gri-sv samt www.cybercom.com/gri-en. Hållbarhetsrapporten sker enligt GRIs frivilliga riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78

Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf