Årsredovisning- och hållbarhetsredovisning 2013


2014-04-10, 14:30
Cybercom Group AB (publ) meddelar att bolagets kombinerade års- och hållbarhetsredovisning för 2013 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats. 

Cybercoms kombinerade års- och hållbarhetsredovisning 2013 är publicerad på www.cybercom.com/2013-sv och www.cybercom.com/2013-eng.

Cybercom tillämpar GRI:s frivilliga riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation. 

För ytterligare information, kontakta: 

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 

Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se  

Pressmeddelande i pdf