AB Svenska Spel väljer Cybercom


2014-05-23, 10:00
Svenska Spel väljer Cybercom och dess tjänst Compliance Portal för sin informationssäkerhet. Avtal är tecknat för portalen och dess tjänst i 3 år. 

– AB Svenska Spel är certifierade i ISO/IEC 27001, WLA och PCI DSS och som ett led i att stärka vår interna kontroll implementerar vi nu systemstöd för kravefterlevnad. Det ska bli spännande att komma igång med arbetet och Cybercoms portal uppfyller de behov vi har för att lyckas med detta, säger Jörgen Myhlén, koncernsäkerhetschef, AB Svenska Spel.

– Vi har arbetat med Svenska Spel under lång tid och är mycket glada för det förtroende de ger oss också i detta uppdrag. Vi ser det som ett kvitto på att Cybercom ligger i frontlinjen när det gäller en modern hantering av Informationssäkerhet, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom.

Cybercoms tjänst Compliance Portal är ett innovativt GRC-verktyg för bland annat säkerhetsstyrning. Lösningen gör existerande regelverk interaktiva och erbjuder dessutom funktioner för risk- och åtgärdsanalyser.

– Vi ser mycket fram emot att få jobba tillsammans med Svenska Spel som har väldigt höga krav på sin Informationssäkerhet. Den största GRC-utmaningen idag består i överblickbarhet och hantering av komplexitet, både teknisk och verksamhetsmässig. Svenska Spel får nu ett systemstöd för hantering av informationssäkerhetsrisk och kravefterlevnad., på samma sätt som ekonomerna har ekonomisystem, säger Bengt Berg, säkerhetsexpert, Cybercom.

Cybercom har under många år arbetat med IT-säkerhet hos flera av Sveriges ledande företag och organisationer. För riskstyrning har Cybercom utvecklat Compliance Portal som är ett komplett GRC-verktyg (Governance, Risk and Compliance) med funktioner för kravefterlevnad och risk management. Compliance Portal stödjer en decentraliserad process för kravefterlevnad. Nyckeltal och grafiska rapporter kan tas fram i realtid.

För ytterligare information, kontakta: 
Bengt Berg, säkerhetsexpert, Cybercom +46 70 825 00 29 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef  +46 70 594 96 78 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf