VR Garden och framtiden för Virtual Reality


2017-05-17, 13:33

Vi har intervjuat Isak Lilja som varit delaktig i utvecklingen av vår VR-prototyp VR Garden. Isak är 25 år och utbildad interaktionsdesigner och jobbar för nuvarande som apputvecklare hos Cybercom.

Först och främst, VR Garden utvecklades inom Innovation Zone. Vad är Innovation Zone?

Innovation Zone är vår innovationshub här på Cybercom. Inom Innovation Zone kan vi tillsammans med kunder och klienter testa och utveckla nya ideer, utveckla fungerande prototyper med nya teknologier och köra agila pilotprojekt. Ett bra exempel är VR Garden som varit en gemensam lärandeprocess för oss och kunden.

Besök Innovation Zone

Vad är VR Garden?

VR Garden har förändrats under processens gång. Det började med att kunden kom till oss och sa att de var intresserade av VR och hur det kunde användas i deras sammanhang.

Grundtanken var att göra en virtuell trädgård som man kunde gå runt i och utforska, detta utgjorde den första sprinten av totalt tre stycken. Syftet var först och främst att lära oss mer om tekniken, vad som var möjligt med vilka medel och vilken kostnad det skulle innebära. Det visade sig ganska tidigt att ursprungsidén var relativt enkel att utveckla då tekniken var lättillgänglig och mogen.

Har ni dragit några lärdomar under processens gång?

Respektive sprint gav oss nya idéer och insikter om vad vi skulle kunna göra med tekniken, men första sprinten utgjorde grunden som vi arbetade utifrån.

Kunden hade ursprungligen intresserat sig för tre nyttoområden med utgångspunkt i hur VR kunde användas för att visualisera och konceptualisera: 

  1. Hur kan vi ta in våra produkter i VR-världen? En produkt skickades till oss på Cybercom med frågan om hur man kunde ta in den i VR-världen. Vad skulle vi kunna vinna på att introducera produkter inom VR och vilka möjligheter skulle det leda till?
  2. Hur kan vi använda VR inom produktutveckling? Exempelvis för att undersöka nästa generationens produkter och vilka features de ska ha. VR kan vara ett bra verktyg för att ta fram prototyper.
  3. Hur kan vi använda VR som ett verktyg för lärande? Exempelvis för att utbilda och göra information lättillgänglig.

Finns det några framtidsplaner?

Det finns i dagsläget inga planer för produkten som sådan. Jag menar dock att det för VR som ny teknik är viktigt att hitta bra businesscase. Jag tror även att det är viktigt att ha en konkret idé innan man påbörjar arbetet – att inte fokusera för mycket på själva tekniken. Det handlar inte om att skapa någonting för att VR är nytt och häftigt utan för att det finns ett faktiskt värde som efterfrågas på marknaden.

Inom vilka branscher ser du störst potential för Virtual Reality och Augmented Reality?

Jag tror att mycket av nyttan ligger i branscher där det finns ett behov av att visualisera och göra information lättillgänglig. Jag tror att VR kan bli stort inom utbildning och lärande, men också för produktbolag som vill låta användarna uppleva och interagera med deras produkter på ett helt nytt sätt. I till exempel fastighetsbranschen kan VR möjliggöra att personer kan uppleva sitt framtida drömhus innan bygget ens påbörjats.

Vilka är dina 3 tips för ett företag som vill hoppa på VR- och AR-trenden?

  1. Det är viktigt att ha en kontinuerlig lärandeprocess och att utforska olika områden. Sätt användarna i fokus snarare än tekniken i sig.
  2. Hitta en affärsmodell eller intressanta case att kunna sälja.
  3. Var öppen inför din första idé. Ett vanligt misstag är att man tror alldeles för mycket på sin första idé och rentav glömmer att testa den på markanden. Det är viktigt att tidigt testa konceptet på definierade kunder så att man tidigt kan hantera eventuella fallgropar.