Hållbar matproduktion


2017-05-18, 14:40

En av de största utmaningarna för mänskligheten idag är att ge en växande världsbefolkning en hälsosam och näringsrik kost och samtidigt hålla sig inom säkra miljögränser. EAT Foundation lanserades i mars 2016 av bland andra dr Gunhild Stordalen med ambitionen att reformera det globala livsmedelssystemet så att vi kan föda en växande global befolkning med god mat från en frisk planet. EAT arbetar för att bidra till utvecklingen av riktlinjer för konsumenter och privata sektorn som avser hållbar och hälsosam mat från jord till bord.

Om samhällets livsmedelshantering ska bli mer hållbar måste jordens resurser användas mer effektivt och miljöanpassat i livsmedelsproduktionen, transporter måste minska, förpackningar bli mer miljöanpassade och bidra till mindre avfallsmängder och matsvinn. Varje år hålls EAT Stockholm Food Forum som samlar experter för att förändra livsmedelssystemet mot ökad hållbarhet, hälsa, säkerhet och rättvisa inom gränserna för vår planet och för att ge en grund för hur vi tillsammans ska kunna förändra hur vi äter.

www.eatforum.org