Skellefteås innovationsupphandling


Via en innovationsupphandling har Skellefteå kommun i samarbete med IT-konsultföretaget Cybercom tagit fram ett nytt digitalt hjälpmedel för personer med utmaningar i vardagen som introduceras i december.

Skellefteå kommun genomförde våren 2019 en innovationsvänlig funktionsupphandling som resulterade i ett utvecklingssamarbete med det vinnande företaget Cybercom. Samarbetet har resulterat i en lösning som inte funnits på marknaden tidigare.

– Skellefteå kommun är en av de första i Sverige som har gjort den här typen av upphandling. Cybercom har visat sig vara en modig partner som vågar utforska ett nytt område och nyfiket möter en ny målgrupp, säger Madelene Wigenstam, chef för utvecklingsenheten på avdelningen för stöd och service.

Det handlar om ett konkret stöd som ska finnas i berörda personers mobiltelefoner och hjälpa dem att planera och strukturera vardagens aktiviteter. Exempelvis kan en användare med kognitiva nedsättningar få stöd att visuellt planera sin tid och hushålla med sin energi. Appen innehåller checklistor, hjälper till att hålla reda på saker, ger alternativa handlingssätt med mera. Det finns även inslag av ”gamification” som motiverar till användande av appen.

– Vi har arbetat i flera år med att utveckla säkra mobila applikationer. Vår förhoppning är att denna lösning kan förbättra vardagen för alla i Sverige med liknande utmaningar, så att alla ska kunna ha samma förutsättningar till en fungerande vardag, berättar Johan Persbeck, affärsområdeschef på Cybercom.

Samskapande och delaktighet i användartester har varit ett krav i upphandlingen. Under hösten har Cybercom, målgruppen och Skellefteå kommun utvecklat verktyget tillsammans.

– Invånare med kognitiva nedsättningar får nu möjlighet att leva som andra, att leva mer självständigt i vardagen. Idag är många av dem beroende av personalstöd för att klara av olika vardagsmoment, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Stöd och service.

Madelene Wigenstam konstaterar att här sättet att arbeta förändrar rollen roll som kommun.

– Istället för att äga och förvalta verktyg själva, har vi hittat nya sätt att samarbeta med näringslivet som också skapar bättre verktyg för invånare, avslutar hon.

 

Källa: https://www.norran.se/affarsliv/skelleftea-kommun-en-av-de-forsta-med-innovationsupphandling/