Nu flyttar maskinerna ut i molnet


2016-05-03, 09:45

Den första molnvågen med testmiljöer eller mindre affärskritiska tjänster är över. I dag flyttar affärssystemen och viktiga industriella tjänster ut i molnet. På så sätt effektiviseras vår industri.

Lokalt samlad information om hur en robot på en bilfabrik mår har ett lågt värde. När informationen i stället aggregeras med andra robotar i kedjan, tillverkarens egen data och ägarens produktionsplaner får plötsligt informationen ett nytt värde.

- Vi vill ta data från maskinerna och göra en prediktiv analys: När behöver maskinen service, vad behövs för reservdelar, behövs det nya robotar i linan på fabriken och hur ser det ut med försäkringen? säger Tarmo Pajunen, iot-ansvarig på Cybercom.

Gartner förutspår att redan 2018 så kommer sex miljarder uppkopplade maskiner och system att kräva kontinuerligt underhåll. Och fram till 2020 kommer 35 miljarder saker vara uppkopplade mot internet. Följden är att företag kommer att tvingas se maskiner och system som kunder och även behandla dem som kunder. Den data som genereras lyfts upp från varje maskin och hanteras centralt. I molnet.

- För att det här ska fungera måste data finnas centralt där det finns databaser, beräkningskraft, api:er - och allt måste förstås vara skalbart, därför ser vi en framtid med maskinernas dialog i molnet, säger Tarmo Pajunen.

Tarmo är en av personerna bakom konceptet Machinebook. Det är ett sätt att dela information mellan maskiner och människor. Genom att dela och reagera på information, tänk Facebooks tumme, lär sig systemet vem som är intresserad av exempelvis ett alarm från en maskin. Målet är att informationen ska flytta från dashboards i ledningscentraler till rätt operatör vars dagliga arbetsuppgift är att se till att produktionslinor och stora maskiner snurrar som de ska. På så sätt blir företaget mindre beroende av den enskilde operatörens kompetens och närvaro och bygger i stället upp ett gemensamt kunnande.

- I framtiden hoppas vi att maskinerna kan lära sig av människorna genom att lyssna på mänskliga konversationer, säger Tarmo Pajunen.

Han menar att maskiner med lokalt lagrad information snabbt blir ett problem eftersom lokalt lagrad information som tappar kontakt med nätet gör att den gemensamma informationen blir ofullständig. Och för att kunna bygga upp kognitiv intelligens och därmed kunna förstå vad vi människor säger behövs datorkraft som inte ryms i en enskild maskin.

- Du vill inte ha intelligensen fysiskt fast på maskinen. Dessutom tar det onödig elektricitet och lokalt datorutrymme.

Enligt en undersökning av Forrester Research bland 770 europeiska och nordamerikanska storföretag utvärderar nu allt fler bolag att flytta affärssystem till molnet. På två år ökade molnintresset från 12 till 35 procent. Tarmo Pajunen menar att det i dag finns ett liknande skifte inom iot. Anledningen är att de egna, lokala driftsalternativen, ofta är för dyra med för låg prestanda för att man ska få ut något av den kollektiva intelligensen av alla uppkopplade maskiner. Som en följd har bland annat IBM ökat takten av iot-funktioner i deras publika moln.

- Uppkopplade maskiner i sig blir mer en standard. Den verkligen nyttan uppstår när man gör det med intelligens, hur kan du förbättra processer eller spara pengar med hjälp av all den här samlade informationen? säger Tarmo Pajunen.

Spaning: explosion av uppkopplade maskiner

  • 2018 kommer 50 procent av de snabbast växande företagen att ha fler smarta maskiner än anställda.
  • 47 procent av alla uppkopplade enheter kommer år 2020 att själva kunna beställa support.
  • 95 procent av alla molnrelaterade säkerhetsfel kommer år 2020 att bero på misstag i manuell hantering hos kunden.

Källa: Gartner, Top Strategic Predictions for 2016 and Beyond.

Tarmo Pajunen

Advisory Consultant

Ring kontakt
Maila kontakt