Kundens främsta affärspartner


2017-04-28, 14:58

Hur uppnår Cybercom sin vision, att vara kundens mest betrodda affärspartner i den uppkopplade världen? Bo Strömqvist är försäljningschef på Cybercom och ansvarig för de största kunderna inom tillverkande industri.

Ni har ökat NKI (nöjd kundindex) från 69 till 73 det senaste året, och ligger nu 6 enheter över branschsnittet. Vad menar du ligger bakom ökningen?

– Hög kundnöjdhet är helt avgörande för oss för att få förnyat och ökat förtroende hos våra kunder. Innovation och hållbarhet får en alltmer central roll hos våra kunder i syfte att öka deras konkurrenskraft, och här är Cybercom mycket väl positionerat och kan möta våra kunders höga krav. Det är en förklaring till den positiva trenden.

Er vision är att bli kundens främsta affärspartner i den uppkopplade världen. Hur uppnår ni det? 

– Ett konkret exempel är att vi hjälper våra kunder varje dag att få ut sina produkter snabbare på marknaden, något som är oerhört viktigt i dagens snabbrörliga värld. Vi tillför kompetens, resurser och stöd till processen att gå från tanke till en färdig produkt eller tjänst som kan lanseras. Förmågan att utveckla kvalitativ programvara är avgörande för kunder inom alla branscher. Ett annat bra exempel är att vi stöttar våra kunder i att nå sina kunder på ett smartare sätt. Här bidrar vi med kvalificerad affärsutveckling och rådgivande tjänster.

Ni arbetar med ett koncept för heltäckande lösningar, där Cybercom är i med hela processen.

– De flesta av våra kunder drivs av två huvudsakliga krafter: krav på ökad innovation och minskad totalkostnad. Vi adresserar bägge perspektiven med våra livscykeltjänster. Med inledande rådgivande och affärutvecklande tjänster hjälper vi kunden att transformera och utveckla sin verksamhet, skapa större kundvärde och öka sina intäkter.

Lika viktigt är att minska de totala kostnaderna för produktutveckling och förvaltning. Här kan vi stötta kunderna att öka kvaliteten i produkterna genom utveckling, test och effektiva driftstjänster. Vi kan också leverera kostnadseffektiva lösningar från våra kontor i Polen och Indien. Goda exempel på kunder som använder våra livscykeltjänster är till exempel IKEA, där vi har ett stort förtroende och arbetar både med innovativa rådgivande tjänster och utveckling, och ASSA ABLOY, där vi levererar utveckling och förvaltning med en kombination av leverans onsite och off-shore.

Inom vilka av era områden ser ni möjlig tillväxtpotential framöver?

– Den starka digitaliseringstrend som pågår kommer att accelerera än mer, så Cybercoms position inom digitalisering, säkerhet och molntjänster är mycket relevant för våra kunder. Specifikt ser vi en fortsatt stark utveckling inom det man kallar Internet of Things (IoT), som är hjärtat i vad vi gör på Cybercom. En annan tydlig trend är behovet av säker systemutveckling. Vi upplever särskilt en stor ökning inom området regelefterlevnad (compliance), där vi har flera egenutvecklade tjänster som uppskattas stort av våra kunder. Inte minst kommer det nya EU-direktivet för personuppgiftsbehandling, GDPR, sysselsätta många av våra kunder de närmaste åren.