Klimatutmaningen 2.0


2017-03-31, 10:58

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer.

- Det positiva är att det räcker med den tekniska nivån som vi har i dag, men vi måste använda den på ett smart sätt och det kräver förändringar i organisationer, regelverk och vanor. Här vill Cybercom vara med och påverka, säger Conny Karlsson.

I flera fall har det handlat om kostnadseffektiva åtgärder i form av besparingar på energisidan, transporter och råvaror. I andra fall har företag skapat nya och mer klimateffektiva produkter och tjänster. I dag är klimatanpassning en förutsättning för långsiktig överlevnad för snart sagt alla företag och dessutom skapas ur detta behov nya verksamheter. I debatten lyfts sällan dessa av företag skapade kontinuerliga förbättringar fram. Istället är det politiska utspel som får de stora rubrikerna. Men de reella framstegen skapas av företag som genom sitt arbete åstadkommer en positiv samhällsutveckling med klimatfrågan ständigt på näthinnan.

 

Läs hela rapporten Klimatutmaningen 2.0 här