It-jättarna slår på stora miljötrumman – men träffar de rätt?


En efter en lanserar it-jättarna nu ambitiösa klimatsatsningar för att minska miljöpåverkan.

Men för att uppnå de klimatmål som är uppsatta krävs mycket mer än att begränsa den negativa påverkan från tekniken. Vi behöver se teknik och digitalisering som möjliggörande verktyg som kan lösa många av våra hållbarhetsutmaningar. Det säger Ingemar Jansson, expert på digital hållbarhet och chef över hållbar strategi och affärsutveckling på konsultbolaget Cybercom.

Läs hela artikeln i Computer Sweden