Grönt ljus för kommuner regioner och statliga myndigheter att överväga molntjänster


Nu är det återigen grönt ljus för kommuner, regioner och statliga myndigheter att överväga användning av molntjänster även om de är utlandsägda.

Vad innebär det här för vår organisation? Organisationer inom offentlig sektor kan därmed nu vid behov återuppta arbetet med att analysera vilken information och vilka tjänster som kan dra nytta av molntjänster.

Läs hela artikeln här