Fossilfrihet genom digitalisering


 

Överlämning av Digitaliseringskonsulternas färdplan till regeringen

 

Idag är det äntligen dags att lämna över Digitaliseringskonsulternas färdplan till regeringen.

Hela konferensen ”färdplaner för fossilfri konkurrenskraft” startar kl 10:00 och direktsänds på webben via länken: https://www.youtube.com/watch?v=nlITdFqCtvw

 

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige och överlämnas till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med en konferens i Stockholm under onsdagen 20 mars.

Det är 33 företag i branschen som skrivit under färdplanen med visionen att år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lyft fram i sin senaste rapport. Samma scenario levererade också mest på övriga globala hållbarhetsmål.

Digitaliseringsbranschen vill genom sin färdplan bidra till en utveckling som bygger på ökat internationellt samarbete. Fokus på och utveckling av globalt hållbara lösningar möjliggör en ökad internationell konkurrenskraft som kan lede till en kraftigt ökad export av transformativa lösningar (både produkter och tjänster). Digitaliseringen kan leverera globalt hållbara lösningar som tillhandahåller svar på samhällets behov genom helt nya, resurseffektiva och cirkulära innovationer. Detta i linje med Sveriges riksdagsbeslut 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk med målet att landet ska vara klimatneutralt senast år 2045 och att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer.

I Styrgruppen för Digitaliseringskonsulternas färdplan finns en bred representation från stora och mindre bolag inom branschen såväl som från akademi och forskning.