Formica Capital ny huvudägare i Cybercom


Foto: Magnus Gotander

Formica Capital är ny huvudägare i Cybercom.

Läs artikeln i Dagens Industri här

Cybercom har sedan 2015 varit i privat ägo då JCE Group tillsammans med Tequity köpte ut bolaget från börsen. Med en tillväxt över 30% och mer än tredubblad vinst har bolaget utvecklats väl de senaste tre åren. Under 2018 uppgick Cybercoms omsättning till 1 678 MSEK och lönsamheten till 162 MSEK. EBIT-marginalen uppgick till 9,7%. Cybercom hade en positiv nettorekrytering med 2,3% under 2018 och totalt 1 290 medarbetare, därtill sysselsätter bolaget 500 partners i olika projekt. Formica Capital blir huvudägare i den nya ägarstrukturen med 51% av aktierna, JCE-Group äger 41%, Tequity ca 6% och VD Niklas Flyborg ca 2%.

Läs pressmeddelandet här