”Digitalt försvar lika viktigt som ett traditionellt”


2016-11-09, 13:01

Sverige behöver värva och utbilda fler soldater och civilister i digitalt försvarsarbete för att kunna försvara Sverige nu och i framtiden. Det kommer inte räcka med värnplikt, skriver Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

Vi har den senaste tiden fått en intressant diskussion om värnplikt. Det tycks dock finnas en stor klyfta mellan vad alla ser som de viktigaste hoten och vilka områden där konkreta förslag finns för värnplikten.

Utredningen ”Säkerhet i ny tid” (SOU 2016:57) menar att klimatfrågan är den i dag största långsiktiga utmaningen för mänskligheten och därmed för Sverige. Samma utredning inkluderar också terrorism, cyberattacker, pandemier och angrepp mot globala flöden likt flygtrafik och handelsvägar.

Trots att alla analyser visar att de militära hoten endast utgör en liten del av de hot vi står inför, så tenderar specifika utredningar och budgetprioriteringar att fortsätta som om de gamla frågorna är de enda viktiga. Ett exempel är just utredningen om värnplikten, som endast fokuserar på en robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapporterade nyligen att det skett i genomsnitt fem allvarliga IT-incidenter i veckan under det senaste halvåret. Samtidigt rustar försvaret med 160 soldater på Gotland. Missförstå mig rätt. En utplacering av svenska soldater i Östersjön är säkert viktigt, men vi måste även se till att värva och utbilda fler soldater och civilister i digitalt försvarsarbete för att kunna försvara Sverige nu och i framtiden. Det krävs en ny basnivå för digital kompetens och säkerhet.

Ett bra exempel på detta är Estland, ett land som i jämförelse med Sverige har relativt begränsade resurser. De har infört ett digitalt hemvärn där myndigheterna bjudit in IT-kunniga civilister för att skapa en digital hemvärnskår för att hjälpa landet att begränsa cyberhoten och bevaka inkommande hackerattacker. Den gamla svenska hemvärnskåren visade på stor styrka, något som vi inom it- och säkerhetsbranschen bör föra vidare tillsammans med regeringen, för att hjälpa till att bygga ett engagemang kring att skydda Sverige digitalt.

Såväl Johan Sigholm, doktorand på Försvarshögskolan, som Gunnar Karlsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, har i ett flertal artiklar adresserat att hårdvaran för att bygga ett digitalt försvar inte är problemet, det är bristen på rätt kompetens. Vi måste helt enkelt rusta ett bättre digitalt försvar mot de dagliga attackerna riktade mot svenska företag och myndigheter.

Om värnplikten blir ett faktum måste den breddas och även inkludera ett digitalt försvar, gärna i samarbete med ett hemvärn. Vårt försvar behöver digital kompetens för att skydda oss från cyberattacker och spionage. Jag är en stark förespråkare för den uppkopplade och sammankopplade världen. Den kan ge oss fantastiska möjligheter. Men vi måste vädra frågan: Hur rustar vi våra soldater på Gotland mot ett digitalt angrepp mot Sverige?

Niklas Flyborg

vd på Cybercom

Artikel publicerad på www.svd.se