Årets säkerhetsprofil


2017-03-07, 10:46

Richard Buske, Åsa Schwarz och Bengt Berg

På Säkerhetsgalan som hålls den 5 april kommer Årets Säkerhetsprofil utses och det är med stor glädje vi gratulerar Bengt Berg till nomineringen!

Bengt Berg, Cybercom

Bengt Berg på Cybercom vill avdramatisera säkerhetsarbetet och bidra till att höja nivån på – och medvetenheten om – IT-säkerhet i hela samhället. Det gör han genom sitt kompetenta arbete på Cybercom, där han exempelvis har skapat ”Upphandlingskollen”, ett kostnadsfritt stöd som både företag och myndigheter kan använda för att ställa rätt krav på säkerhet i sina upphandlingar. Genom lära ut hur man upphandlar säkert bidrar han till att samhällets IT-säkerhet professionaliseras.

Bengt Berg engagerar sig även föredömligt i samverkan, bland annat genom att arrangera seminarier och andra tillfällen till nätverkande för kollegor i branschen.

Åsa Schwarz, Knowit

Åsa Schwarz har med sin entusiasm och kompetens under en lång tid bidragit till att öka medvetenheten om informationssäkerhet, både hos företag och privatpersoner. Hon har, som marknadschef och säkerhetsexpert vid Knowit, synts flitigt i media under det gångna året – både i intervjuer och genom egna artiklar. Hon är dessutom en av initiativtagarna till Kontrollgruppen och säkerhetskonferensen C2´17, en konferens som lyfter fram kvinnliga säkerhetsexperter. Syftet är att höja informations- och IT-säkerheten och att skapa ”en av världens mest dynamiska säkerhetsarenor”.

Åsa Schwarz är en synnerligen god förebild, som med sitt stora engagemang och sin djupa och breda kompetens inom säkerhetsområdet, verkar aktivt för att folkbilda och locka fler till säkerhetsbranschen.

Richard Buske, Sollentuna Kommun

Richard Buske är inte bara säkerhetschef i Sollentuna kommun sedan sex år, han besjälas av säkerhet och trygghet och har en innerlig vilja att lyfta säkerhetsfrågorna till nya nivåer med samverkan, synlighet och sociala medier. Genom att regelbundet ta emot praktikanter från säkerhetsutbildningar, sprider han inte bara sin kunskap och erfarenhet, utan skapar också såväl goda ambassadörer inom säkerhet som framtidens säkerhetschefer. Dessutom medverkar han som talare på olika evenemang och engagerar sig aktivt i flera säkerhetsnätverk.

Richard Buske bidrar på ett imponerande sätt – med sin expertis – till att trygghets- och säkerhetsfrågorna kommer högt upp på agendan i Sollentuna, både hos frivilligorganisationerna, kommunledningen, medarbetarna och invånarna.

Källa: https://www.aktuellsakerhet.se/de-ar-nominerade-till-arets-sakerhetsprofil/