Cybercom deltar på FN:s Climate Change Summit


2014-09-30, 10:58

Den 23 september 2014 håller FN ett toppmöte om klimat i New York, kallat "Climate Summit".

Mötet ska mobilisera åtgärder mot klimatförändringar och höja ambitionerna i de pågående klimatförhandlingarna. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in stats- och regeringschefer tillsammans med representanter från affärs- och finansbranschen, det civila samhället och lokala ledare att delta i mötet.

FN ser Cybercom som ett viktigt IT-bolag som kan bidra med ny teknik och kunnande om hur man kan bygga en ny värld med hjälp av hållbara lösningar. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon har därför bjudit in Cybercoms VD Niklas Flyborg att deltaga på mötet.

Cybercom deltar på FN:s Climate Change Summit

Läs mer här:

http://www.climateweeknyc.org/

http://www.un.org/climatechange/summit/

Cybercoms hållbarhetsredovisning

Cybercoms uppförandekod

FN "Climate Summit" Cybercoms VD Niklas Flyborg deltar på mötet i New York den 23/9.