Bildarkiv: Koncernledning


Fotona får användas i det slags rapportering som journalister och finansanalytiker utför. Användningen förutsätter att copyrightinformation och andra meddelanden om äganderätt behålls. All annan användning utan Cybercoms godkännande är förbjuden. Begäran om godkännande kan skickas till info@cybercom.com.

Koncernledning

Niklas Flyborg, President and CEO Cybercom Group.

Niklas Flyborg (tif, 3 MB)
Vd och koncernchef Cybercom Group

Niklas Flyborg Cybercom

Niklas Flyborg (tif, 4 MB)

Ebbe Bo Hansen (jpg, 16 MB)
Chef Cybercom Danmark
Kristina Cato, Cybercom Group

Kristina Cato (tif, 3 MB)
Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Tony Hendrell (tif, 1,3 MB)
Chef Cybercom AWS Business Group

Tapio Koivisto (tif, 2 MB)
Chef Cybercom Finland

Dennis Lundqvist (jpg, 1,5 MB)
CIO Cybercom Group 

Annika Nordlander Cybercom

Annika Nordlander (tif, 4 MB)
COO Cybercom Sverige

Bo Strömqvist, Cybercom

Bo Strömqvist (tif, 3 MB)
Säljchef Cybercom Group

Linda Westlund (jpg, 3 MB)
HR-chef Cybercom Group

Camilla Öberg, Cybercom

Camilla Öberg (jpg, 3,5 MB)
CFO Cybercom Group