Press & Media


Pressmeddelanden

SOK valde Cybercom som molntjänstpartner

Ramavtalet som SOK och Cybercom ingick i mars 2018 är fortsättning på samarbetet som inleddes i fjol. Ramavtalet som ingåtts omfattar pågående service i molntjänster, experttjänster samt projektleveranser. Avtalet är i kraft tills vidare. 
2018-04-17, 11:00
Pressmeddelanden

Cybercoms Hållbarhetsredovisning

Cybercoms hållbarhetsredovisning för 2017 finns i sin helhet publicerad på företagets webbplats.  
2018-04-13, 13:01

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt