Vår vision och affärsmodell


Mission

Makers of tomorrow.

Vision

Vi skapar en hållbar framtid och är våra kunders främsta affärspartner i den uppkopplade världen.

Affärsidé

Vi hjälper dig att fånga den uppkopplade världens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och god affärsinsikt erbjuder vi innovativa lösningar för ökad hållbarhet.

Cybercoms affärsmodell

Vi skapar värde för kunderna och intäkter för ­Cybercom på flera sätt. Vår affärsmodell är löpande räkning eller fastpris. Vi levererar i agila team, ­expertisuppdrag, projekt- eller tjänsteleveranser och licenser.

Agila team

Cybercom erbjuder team på 6–8 medarbetare som utvecklar enligt agila metoder. ­Kunden betalar ett fast pris för hela teamet.

Projekt

Cybercom ansvarar för och levererar ett projekt (till exempel utveckling av en viss lösning) eller tar ett större åtagande. Kunden betalar baserat på effekt och värde. Detta kan innebära att projektet levereras till fast pris eller på löpande räkning.

Expertis

Cybercom erbjuder en eller flera konsulter för att lösa ett visst behov hos kunden. Kunden betalar för kompetens och nedlagd tid.

Tjänst

Cybercom ansvarar för ett system, applikation, funktion eller tjänst samt dess underhåll och tillgänglighet. Kunden betalar ett fast arvode månadsvis och eventuellt också ett rörligt pris relaterat till volym eller tid.

Licens

Cybercom ansvarar för ett system, applikation, funktion eller tjänst samt dess underhåll och tillgänglighet. Kunden betalar ett fast arvode månadsvis och eventuellt också ett rörligt pris relaterat till volym eller tid.

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt