Våra mål


Målområdena för strategiperioden 2016–2018 var hållbara affärer, kundbas, uppdragstyp, rekrytering, affärsetik, tillväxt och lönsamhet. Här presenteras mål och årets utfall för vart och ett av dessa områden.

Hållbara affärer

Cybercom ska öka andelen affärer med hållbarhetsbidrag hos kunderna. Uppdragen ska på olika sätt bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbarhet.

Utfall 2018

 

Kundbas

Nyckelkunder ska utgöra 70 procent av omsättningen, de tio största kunderna 50 procent och ingen enskild kund ska stå för mer än 15 procent av omsättningen.

Utfall 2018

Cybercom kundbas 2018.

 

Uppdragstyp

Cybercom ska ha en jämn fördelning mellan konsulttjänster och helhetsåtaganden.

Utfall 2018

Cybercom uppdragstyp 2018.

 

Rekrytering 

Cybercoms nettorekrytering ska uppgå till minst 5 procent, med fokus på jämnare könsfördelning. Minst 30 procent av medarbetarna ska vara kvinnor, då det speglar andelen kvinnor som tar examen i tekniska utbildningar.

Utfall 2018

Cybercom rekrytering 2018.

 

Affärsetik

Hög etik ska vara en del av Cybercoms DNA och hela verksamheten och alla affärer. Alla medarbetare ska genomföra en utbildning om Cybercoms uppförandekod.

Utfall 2018

Cybercom affärsetik 2018.

 

Tillväxt

Cybercom ska sträva efter en tillväxt om 5% per år över en konjunkturcykel.

Utfall 2018

Cybercom tillväxt 2018.

Lönsamhet

Cybercom ska vara ett av de mer lönsamma bolagen bland jämförbara konkurrenter och nå en rörelsemarginal om 10 procent.

Utfall 2018

Cybercom lönsamhet 2018.

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt