Cybercoms historia


1995 – Cybercoms verksamhet startas. Grundarna är IT konsulterna Per Bergström och Pekka Seitola.

1996 – Cybercoms kontor i Stockholm öppnas och bland de första kunderna är Telia.

1999 – Cybercom arbetar med mobila tjänster. Bolaget noteras på Stockholmsbörsens O-lista i december 1999.

2000 – Cybercom fokuserar på tjänster riktade mot telekom och finansbranschen.

2001 – Cybercom etablerar verksamhet i Danmark.

2002 – Cybercom etableras i Storbritannien genom förvärvet av Stratum Project Management med verksamhet inom finansiella lösningar. Bolaget erhåller ett viktigt globalt kontrakt som innebär ansvar avseende application management för Sony Ericssons portal.

2003 – Cybercom förvärvar Consafe Infotech och etablerar en stark position inom tjänster till telekombranschen i Öresundsregionen. I och med förvärvet blir J Christer Ericsson genom bolag (JCE Group AB) stor aktieägare i Cybercom.

2004 – Bolaget utses till partner i EU:s forskningsprojekt Supporting Innovation of Small and Medium Enterprises in the Mobile Services and Application Supply Business (”SIMS”) rörande utveckling av mobila tjänster och applikationer för 3G.

2005 – Cybercom förvärvar Netcom Consultants, verksamt inom telecom management. I och med förvärvet tillkommer kontor i Singapore samt de viktiga internationella kunderna Millicom och Tele2.

2006 – Cybercom etablerar ett joint venture i Mumbai i Indien, tillsammans med det indiska bolaget Datamatics. I december 2006 avvecklar Cybercom verksamheten i Norge.

2007 – Cybercom förvärvar auSystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen. I och med förvärvet mer än fördubblas Cybercoms omsättning och antal anställda. Cybercom förvärvar även Varchar med cirka 25 medarbetare i Öresundsregionen.

2008 – Cybercom förvärvar finska Plenware med cirka 550 anställda vid förvärvstillfället och med verksamheter i Finland, Estland, Rumänien och Kina. Cybercom förvärvar även säkerhetskonsulten Nexus Consulting vilket tillför viktig kompetens inom säkerhetsområdet. Under året öppnar Cybercom ett kontor i Chengdu, Kina, samt ett säljkontor i Dubai. I oktober avyttrar Cybercom verksamheten i Storbritannien.

2009 – Under 2009 genomförs ett åtgärdsprogram till en kostnad om 28 miljoner kronor för att möta den svagare konjunkturen i Sverige och Finland. Bolaget gör även en goodwillnedskrivning om 200 miljoner kronor i Cybercom Finland och 80 miljoner kronor i Cybercom Sweden. Bolaget genomför en nyemission om cirka 100 miljoner kronor.

2010 – En volatil marknad gör att Cybercom renodlar sin nearshore-kapacitet och stänger sin verksamhet i Estland. Omstrukturering av verksamheten i södra Sverige genomförs till en kostnad om 18 miljoner kronor.

2011 – Nedskrivningar av immateriella tillgångar gällande Plenware Oy om 151 miljoner kronor genomförs. Verksamheten i Beijing, Kina, avvecklas och säljkontoret i San Jose, USA, stängs. Omstrukturering genomförs till en kostnad om 28 miljoner kronor i samband med neddragningar i Finland, Rumänien och Kina.

2012 – En ny strategi antas med fokus på att prioritera lönsamhet före tillväxt samt Norden som hemmamarknad med Polen, Indien och Singapore som internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer. Cybercom säljer sin resterande verksamhet i Kina och påbörjar avveckling av sin verksamhet i Rumänien. Styrelsen fattar beslut om Nyemissionen som en del av en ny finansieringslösning.

2014 – Cybercom fortsatte att stärka sin position inom säkerhet och utsågs av svenska Skatteverket och finska Befolkningsregistercentralen att utveckla nationella identifikationstjänster för medborgarna i Sverige och Finland.

Cybercom fick förtroendet från Ericsson att leverera flertalet nya agila team och etablerade till följd av detta ett nytt kontor i Kista.

FNs Generalsekreterare Ban Ki-moon besökte Cybercom tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström för att diskutera migrationsfrågor, teknik och hållbarhet. Cybercom inbjöds dessutom exklusivt till och deltog på FNs Climate Change Summit i New York för att diskutera innovativ teknik som verktyg för en hållbar framtid.

2015 – Huvudägaren JCE Group och Tequity AB lade ett bud på Cybercom under 2015. Budet accepterades av över 96% av aktieägarna och Cybercom avnoterades därmed i december 2015 från Stockholmsbörsen.

2019 – I februari 2019 blev Formica Capital AB ny huvudägare i Cybercom. Den nya ägarstrukturen innebär att Formica Capital AB äger 51 procent av aktierna, JCE Group AB 41 procent, Tequity AB cirka 6 procent och vd Niklas Flyborg cirka 2 procent. Formica Capital AB bildades 2018 och gör påverkansinvesteringar där samhällsnyttan är viktig i tillägg till direktavkastningen. Bolaget ägs av familjen Olsson Eriksson.

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt