Cybercoms uppförandekod


Här publiceras Cybercoms uppförandekod (code of conduct) där berättar vi om vårt sociala och miljömässiga ansvar. Vi visar på vårt etiska uppförande och hur vi behandlar kollegor och samarbetspartners med respekt och lojalitet.

Vi visar socialt ansvar genom att stödja FN:s Global Compact och erkänna ISO 26000 riktlinjer för socialt ansvar (CSR).

Cybercoms uppförandekod

Uppförandekod leverantörer

Cybercom strävar efter att vara ett ansvarsfullt företag och partner. Vi implementerar även en uppförandekod som ska gälla våra leverantörer för att säkerställa att även de delar vårt engagemang för ansvarstagande affärsmetoder. Uppförandekoden för leverantörer är i linje med vår uppförandekod.

Här berättar vi om vårt sociala och miljömässiga ansvar. Vi visar på vårt etiska uppförande och hur vi behandlar kollegor och samarbetspartners med respekt och lojalitet.

Vi visar socialt ansvar genom att vara ansluten till FN:s Global Compact och erkänna ISO 26000 riktlinjer för socialt ansvar (CSR).

Uppförandekod leverantörer

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt