Om koncernen


Cybercom är ett IT-konsultbolag som grundades 1995.

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag med 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik. Våra konsulter hjälper företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter för att stärka konkurrenskraften eller göra effektivitetsvinster.

Cybercoms expertis täcker hela ekosystemet för denna kommunikation – Connectivity – och leverans sker både lokalt och globalt. Cybercoms huvudsakliga marknad är Norden med etablerade verksamheter i Sverige, Finland och Danmark. Polen och Indien är internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer.

Koncernen har cirka 1 300 anställda i fem länder.  

Erbjudande

Cybercoms erbjudande är indelat i fyra områden: Connected Industry, Connected Consumer, Connected City och Connected Citizen. Inom dessa områden erbjuds strategisk rådgivning, testning och kvalitetssäkring, säkerhetslösningar, systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning och drift.

Kunder

Våra kunder finns framför allt inom telekom, industri och offentlig sektor, men även inom handel och media. Det är ledande företag och myndigheter som har behov av att system, applikationer, produkter och tjänster kan kommunicera med varandra snabbt, effektivt och säkert – och på rätt sätt.

Några av våra största kunder är Alma Media, ASSA ABLOY, Befolkningsregistercentralen i Finland, Ericsson, FMV, Husqvarna, IKEA, KONE, Kronofogdemyndigheten i Sverige, MTV Finland, Saab, Skatteverket i Sverige,
Sony Mobile, TomTom, Utbildningsstyrelsen i Finland, Volvo Cars.


 

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt