Cybercom satsar på tillväxt via ett antal nyckelkunder


Redeye 2015-01-16

Cybercom har på sista tiden vunnit flera affärer, men konkurrensen är fortfarande stor på flera områden. Vi har intervjuat bolagets vd Niklas Flyborg för att få mer information om deras syn på framtiden.

Offentlig sektor har under 2014 varit dragloket i er tillväxt. Hur ser det ut inför 2015? Kan Cybercom fortsätta vinna upphandlingar i samma takt?

Det är en mycket viktig sektor för oss där vi haft stor tillväxt både i Sverige och Finland under året. Vi slutade året med att vinna fina affärer med finska Befolkningsregistercentralen och svenska Skatteverket. Vi har flera betydelsefulla pågående upphandlingar nu som vi tror mycket på - jag har ingen anledning att tror på annat än samma takt 2015.

Vad är Cybercoms viktigaste prioriteringar för att under 2015 få fart på försäljningen inom industrisegmentet?

Vi följer våra strategiska prioriteringar med att växa på ett urval nyckelkunder där vi vet att vi tillför specifikt värde och har god positionering för att vara en viktig affärspartner. Vårt kunnande inom Internet of Things är efterfrågat hos våra industrikunder och vi märker att vi får vara med i dialoger högre upp i värdekedjan genom vårt tydligare erbjudande inom "the connected industry", så jag tror att vi är på god väg. Dock påverkas industrin såklart mycket av den oro som finns på makronivå i världen just nu. Men vi har tillförsikt.

I Finland verkade det i Q3 som att den tuffa marknaden hade hunnit i fatt Cybercom i och med era permitteringar av anställda under perioden. Hur är läget inför 2015?

Finlands marknadsklimat är bistert, det är välkänt. Men vi permitterar för att vi tror att vi kan erbjuda dem att komma tillbaka till oss i uppdrag inom en snar framtid, annars hade vi sagt upp dem.

Du har under 2014 flera gånger pratat om den ökande anstormningen från cv-konsulter och indiska jättar. Vad tror du om denna trend inför 2015? Avmattning, utveckling i linje med tidigare eller snabbare anstormning?

Vi kommer att fortsatt se den utvecklingen med allt tydligare avtryck. Samtidigt märker vi att kunderna också anpassar sina förfrågningar för att vi ska kunna möta dem med våra helhetsåtagande inom våra specifika expertisområden. Köpbeteenden blir mer komplexa, större dela av IT-budgeten hamnar utanför IT-avdelningarna hos affärsverksamheten som vill ha en affärspartner, mer rådgivande dialog, vilket gynnar oss.

Ni har under 2014 jobbat mycket med att försöka styra mot större andel helhetsåtaganden. Hur mycket kommer ni att fokusera på detta under 2015 och vad finns det mer ni kan göra för att öka andelen helhetsåtaganden?

I det ligger en stor marginalpotential. Vårt mål är att minst hälften av vår omsättning ska komma från helhetsåtaganden. Som i frågan ovan handlar det om att göra större avtryck hos kundens affärsverksamhet (line-of-business). Det gör vi genom våra Advisory Service team, de öppnar dörrarna till fler åtagadeaffärer.

Av Redeye: http://www.redeye.se/intervju/cybercom/cybercom-satsar-pa-tillvaxt-ett-antal-nyckelkunder