VD och koncernledning


Niklas Flyborg

VD och koncernchef Cybercom Group
Chef Cybercom Sverige
Född 1962
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Anställd i Cybercom sedan: 2012
Tidigare: Mandator, Cell Network, Observer/Cision, Capgemini. 

 

Ebbe Bo Hansen

Chef Cybercom DanmarkEbbe Bo Hansen
Född 1957 
Datanom, Diploma Programmes Single Courses, Copenhagen Business School
Anställd i Cybercom sedan:
2004
Tidigare:
Regnecentralen, Cap Gemini, International Datasupport, Logica, Ciber

 

Richard Brolin

Richard Brolin, General Counsel Cybercom GroupGeneral Counsel Cybercom Group
Född 1973 
LL.M. Stockholms universitet
Anställd i Cybercom sedan: 2018
Tidigare: Sandart & Partners law firm, Kamera Interactive, af Petersens law firm, SunGard Data Systems Inc., Openlink Financial LLC

 

Kristina Cato 

Chef Hållbarhet och Kommunikation
Cybercom Group

Född 1968
Filosofie Magisterexamen, Uppsala universitet
Anställd i Cybercom sedan: 1999
Tidigare: Linköpings Universitetssjukhus
 

Göran Dahlberg

Göran Dahlberg, Cybercom GroupChef Secure Cybercom Group
Född 1973
Huthwaite International, ETS Assement and Development, Tekniskt Basår (KTH)
Anställd i Cybercom sedan: 2013
Tidigare: Postnord, Observer/Cision, Romeike, Imedia

 

Tony Hendrell

Chef Cybercom AWS Business GroupTony Hendrell, Cybercom Group
Född 1978
B. Sc. Software Engineering, Stadia Helsinki
Anställd i Cybercom sedan:
2010
Tidigare:
Atea, Alma Media, MTV

 

Tapio Koivisto

Chef Cybercom Finland
Född 1980
B. Sc. Media Technology, Metropolia Helsinki
Anställd i Cybercom sedan: 2004
Tidigare: Alma Media, Andritz
 

Dennis Lundqvist

CIO Cybercom Group
Född 1976
Civilingenjör Elektronik, Kungliga Tekniska Högskolan
Anställd i Cybercom sedan: 2016
Tidigare: ÅF AB, Epsilon AB
 

Jan Matulewicz

Chef Cybercom Polen
Född 1978
MBA, University of Lodz
Anställd i Cybercom sedan: 2016
Tidigare: Ericpol 
 

Annika Nordlander 

Chef Cybercom Sverige
Född 1959
Systemvetenskap, Mittuniversitetet 
Anställd i Cybercom sedan: 2014
Tidigare: Ericsson, Fujitsu, Merkantildata, DFind IT, Proffice.
 

Bo Strömqvist

Säljchef Cybercom Group
Född 1964
Examen i Systemvetenskap. Linköpings universitet, Washington State University
Anställd i Cybercom sedan: 2012
Tidigare: Rational Software, IBM, TDC, Cision, Enea
 

Linda Westlund 

HR Chef Cybercom Group
Född 1978
Fil. kand. sociologi med inriktning PAO (personal, arbete och organisation), Mittuniversitetet.
Anställd i Cybercom sedan: 2014
Tidigare: Uniflex Bemanning, Mistat AB
 

Camilla Öberg

CFO Cybercom Group
Född 1964
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Anställd i Cybercom sedan: 2012
Tidigare: Logica, WM-data, SEB, Lexicon och Swegro group