Bolagsstämmor


Årsstämma 2016

Torsdagen den 30 juni 2016 kl. 14.00 på Sveavägen 20, plan 2, i Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2016

Bolagsordning

Årsredovisning 2015

  (Anmälan till årsstämman är stängd)


Årsstämma 2015

Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 på Sveavägen 20, plan 2, Stockholm.

Protokoll från årsstämman 2015

Kommuniké från årsstämman 2015

Kallelse till årsstämma 2015

Årsredovisning 2014

Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Information från valberedningen 2015

Förslag till riktlinjer för ersättning

Styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 avs.


Årsstämma 2014

7 maj 2014, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämman 2014

Kommuniké från årsstämman 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Förslag till riktlinjer för ersättning

Information från valberedningen 2014

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 avs. 

Årsredovisning 2013 i ord

Årsredovisning 2013 i siffror


Årsstämma 2013

7 maj 2013, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämman 2013
Kommuniké från årsstämman 2013
Kallelse till årsstämma 2013
Valberedningen förslag till årsstämman 2013
Förslag till riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 avs.

Information från valberedningen 2013
Årsredovisning 2012


Extra bolagsstämma 2012

1 oktober 2012, Stockholm Sverige.

Protokoll från extra bolagsstämma 2012-10-01
Kommuniké från extra bolagsstämma 2012
Kallelse till extra bolagsstämma 2012
Revisorns yttranden
Styrelsebeslut nyemission
Styrelseförslag ändring bolagsordning
Styrelseförslag minskning av bolagets aktiekapital
Styrelsens redogörelse väsentliga händelser
Styrelseredogörelse 20 kap 13 § ABL


Årsstämma 2012

2 maj 2012, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämma 2012
Kommuniké från årsstämma 2012
Kallelse till årsstämma 2012
Bolagsordning Årsstämma 2 maj 2012
Förslag till riktlinjer för ersättning
Valberedningens förslag till Årsstämman 2012
Revisorsyttrande enl 8 kap 54 avs

Information från valberedningen 2012


Årsstämma 2011

28 april 2011, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämma 2011
Kommuniké från årsstämma 2011
Kallelse till årsstämma 2011
Valberedningens förslag
Styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning
Styrelsens förslag p 16
Styrelsens förslag p 17
Bolagsordning
Revisors yttrande
Bilaga ersättning utdelning
Utvärdering ersättningar 

Information från valberedningen 2011


Årsstämma 2010

21 april 2010, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämma 2010
Kommuniké från årsstämma 2010
Kallelse till årsstämma 2010
Möjliga utfall av ersättning
Revisors yttrande
Styrelsens forslag punkt 16

Information från valberedningen 2010


Årsstämma 2009

28 april 2009, Stockholm Sverige.

Protokoll från årsstämma 2009
Kommuniké från årsstämma 2009
Kallelse till årsstämma 2009
Styrelsens förslag punkt 16
Styrelsens förslag punkt 17
Styrelsens förslag punkt 18

Information från valberedningen 2009

Kontakt

Richard Brolin

Chefsjurist Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt