Strukturera bort oron


2014-12-22, 15:23 Publicerat av: Johan Persbeck

“Så undviker ni fällorna i molnet” -  “NSA övervakar vanliga människor” - “Edward Snowden” - “Julian Assange”  - “Varning för läckande molntjänster” - Med mera... 

Känner du igen rubrikerna, eller har du rent av använt dig av liknande uttryck?

Jag förstår dig, för om det är något man kunnat läsa om så är det just faran och riskerna när det gäller molntjänster.

Borde man koppla ner helt?

Det finns självklart ett visst fog för dessa rubriker, ingen rök utan eld, men är det verkligen hela bilden? Läser man dessa rubriker och tar det för den totala sanningen så bör man knappt vistas på nätet utan snarare bör man slänga ut datorer, telefoner, tv-apparater med mera för att inte riskera att något läcker ut om dig eller dina vanor.

I alla tider så har det varnats för nya saker, tänk bara tillbaks på mikrovågsugnen när den kom på 80-talet, hur farlig var inte den då?

Eller kanske lite mer nutid, mobiltelefonen, där tampas vi fortfarande med hot om strålning med mera. Bland det senast där man sägs kunna poppa pop corn med sina mobiler…

Så vad grundar sig dessa påstående i? Ja om vi börjar med de två personerna som är namngivna här ovan så är det två så kallade “Whistleblowers” som i många fall gjort dokument offentliga, dokument som kanske enligt vissa ej borde sett dagsljus. I de omtalade fall har det rört sig om hemligt material som rört statsmakter, eller kanske om förtroendevalda politiker som inte kunnat hålla sig på riktigt rätt sida om antingen lagen eller etiken.

Så frågan man bör ställa sig; arbetar jag eller vi med sådant material?

Är svaret “Nej” - ja då är det inte så mycket att orda om.

Är svaret däremot “Ja” - ja då är min motfråga: Bör man då dokumentera detta på något sätt, digitalt som analogt?

Struktur, struktur, struktur 

Tittar vi på de övriga rubrikerna så är det enkla svaret; ja, det är nytt och något relativt nytt bemöts alltid med viss skepsis. Det finns många myter, vad är sant och vad är inte sant?. Självklart så finns det ett visst fog för att faktiskt ha med detta i beräkningen. Precis på samma sätt som man bör ha med i beräkningen att när jag skriver något i min dagbok så finns självklart möjligheten att någon annan kan läsa det jag skriver, frågan är hur jag kan minimera risken för att detta ska inträffa.

Det viktigaste man kan göra innan man tar ett kliv ut i molnet det är att vara förberedd innan klivet tas.

Det finns många sätt att förbereda sig på, allt från att göra en gedigen riskanalys till tidsplan till att ha med sig rätt roller i början av projektet till att få med sig övriga personer i organisationen, där den sistnämnda är minst lika viktig som alla de andra. För har man inte med sig den viktigaste byggstenen, människorna, så får man sämre utväxling på sin resa.

Det finns självklart fall där det har inträffat incidenter med känslig information men det har ju knappast berott på att man befunnit sig i molnet utan handlar snarare om att man hanterat saker på fel sätt. Detta har självklart inträffat även om man sparar all information “in-house”. Det viktiga är förhindra det innan incidenter sker, därför ska man alltid ha en plan över det man ska göra. Oavsett om du går över till molnet helt eller bara byter ISP (Internetleverantör) så bör man alltid ha gjort ett gediget arbete och analyserat innan, både vad vinsten är och vad som kan gå fel. Man bör även ha policies som styr allt man gör under arbetet med övergången och arbetet i den nya miljön.

Sammanfattat med tre ord: Struktur är allt.

Undrar du mer så gå gärna in på vår sida där vi har mer information om vad vi kan hjälpa till med.

http://kontorsstod.cybercomgroup.com/

 


comments powered by Disqus

Johan Persbeck

Affärsområdeschef

Ring kontakt
Maila kontakt