Du sparar väl inte dina pengar i madrassen?


2014-12-18, 12:58 Publicerat av: Johan Persbeck

I början på 1800-talet bildades den första Sparbanken i Sverige, då kunde inte bara stora företag utan även mindre företag och privatpersoner börja sätta in sina tillgångar på banken. Men det dröjde säkert länge innan gemene man började lita på banken. Tänk om banken blir rånad, vad händer om bankboken försvinner, hur ska jag då bevisa hur mycket pengar jag har? Säkert var det många som blev extra oroliga om banken faktiskt blev rånad eller bankboken kom bort. Bättre då att spara pengarna i madrassen, då vet jag var pengarna finns och jag har kontroll på dom.

Även idag finns det pengar som inte sätts in på banken. Kanske är det pengar som kommer från brottslighet eller inkomster som någon inte vill att Skattemyndigheten får kännedom om.

Dagens kanske mest kontroversiella och ifrågasatta teknik inom IT handlar om molntjänster. Tänk om molntjänstleverantören tappar bort min data, om någon kommer över mitt kundregister eller om myndigheterna, exempelvis de amerikanska kan läsa min e-post? Nej, bättre då att ha all IT innanför väggarna, då har jag kontroll och ingen kan komma åt min information.

Det finns absolut skäl att ta denna oro på allvar. I grunden handlar det om förtroende, har vi inte förtroende för molntjänstleverantören på samma sätt som vi har för banken vågar vi inte ta steget.

Kontoret på fickan

Industrialismen förändrade vårt samhälle i grunden. Urbaniseringen tog fart eftersom det var effektivare att samla arbetskraft och kompetens på samma ställe istället för att producera ute i byarna. Samtidigt skapades kontor där ordrar, personalregister och bokföring kunde tas emot och organiseras som mappar i pärmar och arkivskåp, man behövde samarbeta med andra och därför var det praktiskt om alla som jobbade i företaget satt på samma fysiska ställe. Alla viktiga beslut tenderade kanske då som nu att fattas vid kaffeautomaten.

På 70- och 80-talet kom IT, fast det kallades Automatisk Databehandling, ADB till en början. Det förekom protester och upprörda känslor - inte ville man börja ändra sitt arbetssätt hur som helst! Därför var det ju praktiskt att spara dokument i olika mappar på en hårddisk. Fast innan internet och e-post fick man ju skriva ut på papper så det gick att dela med andra.

Fortfarande idag tenderar vi att arbeta på ett sätt som har rötterna i industrialismen, vi har våra kontor och all IT sitter ju “i huset”, för vi kan inte alltid komma åt våra IT-system utanför kontoret hur som helst. Företagets information håller många innanför väggarna.

Med molntjänster förändras förutsättningarna för hur man kan arbeta, vi behöver inte längre kontor, vi behöver inte ens längre en persondator som organisationen tillhandahåller. Bring Your Own Device, BYOD börjar tillämpas hos allt fler och med molntjänst går det ofta lika bra med en Linuxdator eller surfplatta för att arbeta. Den moderna arbetsplatsen blir i hög grad en social funktion, en samlingsplats för möten och hela arbetsplatsen förvandlas till ett fikautrymme. Kontoret på fickan på riktigt kan man säga. Samtidigt är införandet av molntjänster en förändring, visst går det att organisera i mappar och skicka meddelanden med postlistor, men möjligheten att kollaborera gör att vi kan arbeta effektivare och resa mindre.

Nu är det dags att välja molnet och våga ta steget in i informationssamhället på riktigt!


comments powered by Disqus

Johan Persbeck

Affärsområdeschef

Ring kontakt
Maila kontakt