Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet


2019-03-06, 15:49 Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet

 

Vi i Sverige har generellt blivit bättre på att eliminera det löjliga tramset om att en kvinna ska vara mindre värd än en man. Att en kvinnas röst är mindre värd än en mans och liknande floskler. Men vi har fortfarande en bit att gå. I Sverige görs det i vissa avseenden skillnader, då framförallt när vi pratar om maktpositioner och lön. Men om man expanderar vyn en smula och kikar utanför landets fyra väggar, så ser man ganska snabbt att gräset inte alltid är grönare på andra sidan. Tvingade barnäktenskap, trafficking, våld, hot och förtryck finns på många platser.

De globala målen har många delmål som just handlar om det fysiska förtrycket mot kvinnor i många länder. Med tryck på politiska ledare, ekonomiska bistånd för utbildning och i vissa fall ett rent på-plats-engagemang vill man driva bort de dåliga vanorna. För tyvärr är det just vad det är. Vanor och traditioner som går från generation till generation. Vi som vuxna, föräldrar och människor måste ta vårt ansvar för att de unga ska förstå vikten av jämställdhet.

 

Vad kan vi göra?

Först och främst, våga säga till! Hör du någon som pratar nedvärderande om kvinnor eller män, säg till! Det är faktiskt ganska kul att se en person totalt tappa hakan när de fäller en kommentar som inte hör hemma i Sverige 2019 och du säger ifrån. Man kan även engagera sig i organisationer som hjälper till att sprida kunskap i länder där t.ex. den kvinnliga populationen är lågutbildad.

 

Vad gör Cybercom?

Cybercom försöker aktivt att få in fler kvinnor i IT-branschen för att göra den mer jämställd. Jag har valt två exempel på när vi gör just detta.

Vi är founding partners till Women in Tech och är med och bidrar för tredje året i rad. Women in Tech är ett event som eftersträvar att inspirera talangfulla kvinnor till att överväga en framtid inom teknikbranschen och att inspirera de kvinnor som redan är i branschen till att stanna.

Många olika faktorer ligger bakom den låga andelen kvinnor i IT-branschen. Cybercom har utvecklat True Colors, en applikation för att påvisa hur yttre attribut påverkar människors uppfattning av varandra. Med ett filmat socialt experiment vill Cybercom lyfta problematiken med omedvetna fördomar och vikten av mångfald.

Läs mer om Women In Tech

Läs mer om True Colors

 

Se experimentet med True Colors

 


comments powered by Disqus

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt