Hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla


2019-01-24, 13:39 Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla

Det uppskattas att ungefär 250 miljoner tio-åringar i världen saknar kunskapen att läsa. Tittar man totalt så uppskattas antalet människor som inte kan läsa ligga på runt 774 miljoner, varav två tredjedelar är kvinnor. Det är skrämmande siffror!

Därför är många av målen inriktade på att i ett tidigt skede kunna ge barn en avgiftsfri utbildning, där slutmålet är att det ska vara avgiftsfritt fram till och med en gymnasienivå. Alla skolor och utbildningar ska ha en så pass hög nivå och vara utformade så att man ska kunna ta sig vidare till andra skolor eller få ett jobb. Samtidigt ställer de höga krav på att sudda bort linjerna mellan flickor och pojkar där det är vanligt att flickor hamnar i bakgrunden och därför inte får chans till en utbildning. En stor ökning av antalet stipendier ska vara ett alternativ till fortsatta studier för de som har ont om pengar, med stort fokus på utvecklingsländer och små ö-nationer där utbildningsnivån generellt är låg. I samband med detta behövs fler lärare och folk som arbetar med att försöka ta fram en generell studieplan som ska ge alla samma grund.

 

Vad kan vi göra?

För en godare utbildning för alla så kan man engagera sig som volontär när det gäller stödlärare, läxhjälp eller om du har kunskap inom något som du vet efterfrågas så kan du hjälpa till. Sedan kravet på att programmering ska vara obligatoriskt i svensk skola från och med höstterminen 2018 så kommer behovet av hjälp från de som kan att växa snabbt. Vi som jobbar inom IT och framförallt programmering har därför en viktig funktion där vi kan ge stöd åt de som behöver det! Hör med skolorna runt omkring dig om det finns något du kan göra.


Vad vi på Cybercom Östersund kan göra är att försöka initiera samarbeten med gymnasierna runt omkring för att öka elevernas kunskap och vilja att fortsätta sina studier även efter genomförd utbildning!

 

Vad gör Cybercom?

Med digitalisering finns många möjligheter att bidra till hållbarhetsmål 4. Genom att till exempel förenkla ansökningsprocesser till studier kan vi bidra till att fler ansöker till vidare studier. Nedan har jag listat några saker som vi gör här på Cybercom.

Cybercom och Universeum i Göteborg är partners i arbetet om att aktivt utveckla barn och ungas nyfikenhet för teknik och naturvetenskap. Intressanta projekt så som att koppla upp djuren för forskning och spårning har gjorts tillsammans.

Finska utbildningsstyrelsen har tillsammans med Cybercom, som även ansvarar för driften, utvecklat en lösning för Opintopolku.fi. En webbsida där man samlat merparten av Finlands universitetsutbildningar och tack vare den ackumulerande digitala lösningen blir studenternas ansökningsprocesser smidigare.

Sedan tre år är Cybercom digital partner till Statens Medieråd. Tillsammans verkar vi för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Läs mer om Cybercom och Universeum: https://www.cybercom.com/sv/Kundcase/Cybercom-bakom-prisvinnaren-Universeum-se/

Läs mer om Opintopolku.fi: https://www.cybercom.com/sv/Kundcase/Finska-utbildningsstyrelsen/

Läs mer om Statens Medieråd i Sverige samarbete med Cybercom: https://www.cybercom.com/sv/Kundcase/cybercom-stodjer-unga-medieanvandare/

Vi har även etablerat Programmering och Pannkakor, som är ett event inriktat mot barn, där de får lära sig programmera i Scratch. Eventet är helt gratis och öppet för alla! Håll utkik på LinkedIn för kommande events.


comments powered by Disqus

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt