Hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande


2018-12-19, 13:41 Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande

I EU's punkt om förbättrad hälsa och välbefinnande finns en del olika punkter där man arbetar på olika sätt för att bidra till ett bättre liv för många människor.

Man kan tycka att människans rätt till sjukvård, rent vatten, mat, ren luft och god sanitet är självklart. Men tyvärr är det inte så för stora delar av världens befolkning. Med en så bred punkt som denna, så är det mycket som ska göras för att få bukt med problematiken.

De arbetar med allt från att förminska antalet dödsfall i samband med barnafödande, till att antalet människor som dör i trafiken minskar. Man arbetar därför mycket med att sprida kunskap och förbättra samarbeten mellan olika länder, där statistiken för t.ex. kvinnor som dör vid förlossning kan vara som natt och dag. Man arbetar även mycket med att få bort spridningen av sjukdomar så som AIDS, turberkolos, malaria och hepatit. Insatser i framförallt stora delar av Afrika där man bidrar med utbildning inom sex och samlevnad, samt tillgång till skydd.

 

Vad kan vi göra?

För punkt tre om hälsa och välbefinnande, så är ett aktivt liv med en hälsosam livsstil att föredra. Nu är jag själv ett hemskt dåligt exempel på det här med en hälsosam livsstil med tanke på mitt tobaksberoende och det fakto att jag uppskattar en kall pilsner eller två. Men, man bör sikta in sig på att gå ungefär 10 000 steg per dag.

Det är inte svårt att komma upp i dessa siffror när man väl kommit igång. Ett första steg är givetvis att lämna bilen hemma och att planera in promenader under dagen. Att klämma in en liten promenad på 30min en timme efter middagen är helt klart görbart. Det gäller bara att få tummen ur som man säger.

Sen kan man även se över sina vanor när det gäller de kemikalier man använder i hemmet. Detta för att säkerställa att inga onödigt starka kemikalier används som kan irritera ögon, näsa och hals som då kan ligga till grund för att bakterier och virus lättare kan ta sig in. Våga vägra nässpray!

 

Vad gör Cybercom?

På Cybercom har vi flera exempel på hur vi bidrar till det tredje hållbarhetsmålet. Jag väljer att lyfta fram två lösningar som mina kollegor i Karlskrona och Göteborg har utvecklat– MovereX och Innovation Zone projektet ”Stairs”

Läs mer om MovereX som är utvecklat i Karlskrona: https://www.cybercom.com/Cases-and-clients/Moverex-Getting-healthier-with-digital-exercise/

Project Stairs från Innovation Zone Göteborg:

Cannot see the video? https://www.youtube.com/watch?v=cbbsWRGg8us

I nästa blogg går vi igenom hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla, stay tuned!


comments powered by Disqus

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt