Hållbarhetsmål 2 - Ingen hunger


2018-11-14, 14:44 Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 2 – Ingen hunger

Att utrota problemet med att folk svälter är en ständigt återkommande fråga som engagerar många människor. Det finns massvis med olika oragnisationer som aktivt jobbar med att bidra med mat till de områden som har det absolut värst. EU's arbete har både långsiktiga och kortsiktiga mål som måste uppfyllas. Givet är att de kommer att fortsätta med direktinsatser där det krävs och att en del länder kommer att få hjälp via bidrag. Men de har även ett arbete där man bidrar med fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur. Med i detta arbetet ingår även att man lär upp befolkningen i området hur de på bästa sätt ska ta hand om naturen för att kunna odla eller föda upp djur som i sin tur blir mat.

Man arbetar även med att förbättra transporten till och från områden som tidigare varit väldigt svåråtkomna, för att kunna förbättra möjligheten till stödinsatser och/eller för att få tillgång till ett större utbud av djur och växtlighet.

 

Vad kan vi göra?

Man kan hjälpa till genom att donera pengar, bli fadder eller köpa matransoner som i sin tur distribureras ut till de som behöver det. Givet är också att ju större vår klimatpåverkan och tillika klimatförändring, ju värre kommer svälten att bli då högre temperaturer, mindre regn och en sämre miljö med giftiga avfall, kommer att ge sämre skördar och som vi sett nu i Sverige att bönderna kommer ha svårt att ge sina djur mat.

 

Vad gör Cybercom?

Vi lägger stor vikt i att minska vår klimatpåverkan, som företag i sig och när vi konsulterar andra företag och organisationer. Vi använder teknikens framsteg för att komma med lösningar till och varianter på saker som har dålig miljöpåverkan. I flera år har vi deltagit i UN Global Compact Leaders Summit och försöker påverka på en hög nivå för att få till förändring på så många plan som möjligt.

Läs mer om UN Global Compact Leaders Summit: https://www.cybercom.com/About-Cybercom/Press-Media/News-and-updates/Cybercom-participates-at-the-UN-Climate-Change-Summit/ 

 

I nästa blogg går vi igenom hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande, stay tuned!


comments powered by Disqus

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt