Hållbarhetsbloggen


2019-03-06 15:49:30; Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet

Vi i Sverige har generellt blivit bättre på att eliminera det löjliga tramset om att en kvinna ska vara mindre värd än en man. Att en kvinnas röst är mindre värd än en mans och liknande floskler. Men vi har fortfarande en bit att gå. I Sverige görs det i vissa avseenden skillnader, då framförallt när vi pratar om maktpositioner och lön.

Läs: Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet
2019-01-24 13:39:41; Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla

Det uppskattas att ungefär 250 miljoner tio-åringar i världen saknar kunskapen att läsa. Tittar man totalt så uppskattas antalet människor som inte kan läsa ligga på runt 774 miljoner, varav två tredjedelar är kvinnor.

Läs: Hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla
2018-12-19 13:41:32; Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande

Man kan tycka att människans rätt till sjukvård, rent vatten, mat, ren luft och god sanitet är självklart. Men tyvärr är det inte så för stora delar av världens befolkning. Med en så bred punkt som denna, så är det mycket som ska göras för att få bukt med problematiken.

Läs: Hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande
2018-11-14 14:44:00; Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 2 - Ingen hunger

Att utrota problemet med att folk svälter är en ständigt återkommande fråga som engagerar många människor. Det finns massvis med olika oragnisationer som aktivt jobbar med att bidra med mat till de områden som har det absolut värst.

Läs: Hållbarhetsmål 2 - Ingen hunger
2018-10-24 11:46:26; Publicerat av: Cybercom Östersund

Hållbarhetsmål 1 - Ingen fattigdom

Även om antalet människor som lever i fattigdom världen över har mer än halverats sen 90-talet, så finns det fortfarande ruskigt många människor som lever utan tillgång till tak över huvudet, mat och rent vatten.

Läs: Hållbarhetsmål 1 - Ingen fattigdom

Om bloggen


Det här är en blogg om FN:s hållbarhetsmål, vad vi som individer kan göra kopplade till dessa och vad vi på Cybercom gör för att bidra till en hållbar framtid.

Mycket nöje!

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt