Change Management - att se grenarna på träden i skogen!


2016-12-07, 09:50 Publicerat av: Andreas Lupander

Change management – att se grenarna på träden i skogen!

Dagens blogg handlar om hur företag gång på gång underskattar komplexiteten i att genomföra förändringar. En av de vanligaste felen är att man förväntar sig att redan hårt belastade mellanchefer ska leda förändring i linjen som vilken arbetsuppgift som helst.

Jag har vid större förändringsinitiativ i både mindre företag och globala koncerner sett samma två sjukdomar. Antingen har man den ena sjukdomen – eller så har man den andra.

Den första sjukdomen är fullständig förnekelse - förnekelse inför den tid och de kostnader som en riktig implementering av förändring kräver. Man ignorerar helt enkelt att avståndet mellan fattat beslut och uppnådd effekt kan vara oerhört långt. Man beslutar om en förändring och släpper den helt enkelt i knät på verksamheten. Man väljer att inte ens se träden i skogen.

Den andra sjukdomen är att man inte ser grenarna på träden. Eller att man bara ser de första träden. Vad jag menar är att man ser att det finns ett stort jobb att göra, samtidigt som man grovt underskattar komplexiteten.  Man må vara medveten och ha ambitionen att implementera på rätt sätt - och man gör fina planer.

Men tyvärr, detta hjälper föga om man inte har något egentligt grepp om vad som faktiskt krävs för att genomföra implementeringen.

Vem är det som gör jobbet egentligen?

Varje område i en förändring innehåller en mängd aktiviteter som någon engagerat behöver driva. Låt oss ta området utbildning som exempel. Nedan följer ett axplock av aktiviteter som kan dölja sig i begreppet ”utbildning” vid en förändring:

 • Definiera roller som ska utbildas
 • Definiera vilka aktiviteter det ska utbildas inom
 • Ta fram en plan för utbildning
 • Synkning med huvudprojektet
 • Hitta och träna nyckelanvändare
 • Skapa anpassat utbildningsmaterial för varje roll och aktivitet
 • Säkra ett sätt att distribuera utbildning
 • Utbilda lärare som kan genomföra utbildningar
 • Ta fram lokaler att genomföra utbildning i
 • Schemalägga all utbildning
 • Säkerställa att det finns datorer att genomföra utbildning på
 • Säkerställa att datorerna fungerar i den tänkta utbildningsmiljön
 • Ta fram ett sätt att utvärdera utbildningen
 • Hantera kompletterande utbildning

Varje aktivitet är ett träd medan innehållet i aktiviteterna är grenarna. Även för förändringar som endast rör 100-200 medarbetare kan utbildningsarbetet i sig innebära månader av arbete för flertalet personer. Och vem är det som ska göra jobbet?

”Vi lägger det på mellancheferna”, säger man ofta. Mellanchefer som redan springer runt med alldeles för många hattar på huvudet. Försök vara ärliga här och dedikera tillräckligt med resurser för att driva förändringen. Avlasta åtminstone de som ska bära ansvaret.

Är ni modiga ställer ni er även frågan: ”Har vi den faktiska kompetensen att på egen hand bedriva förändringsarbetet på ett effektivt sätt?”.

Skogen, träden och grenarna

Att det finns en komplexitet i bra change management är inget unikt. Det mesta kring oss är komplext när vi börjar gräva i det. Poängen här är att omfattningen av change management oftast underskattas, med försenade projekt och dåliga implementeringar som följd.

Att jobba med Change Management är i slutändan ett hands-on arbete. Oavsett om ni har 50 eller 50 000 anställda måste utsedda personer skita ner händerna och aktivt genomföra den förändringsplan som är lagd.

Och det är ledningens ansvar att säkra så att verksamheten har förutsättningar att göra ett bra jobb med den lagda planen. Skyll inte på mellanchefen för att ni kört i diket.

Se skogen, se träden och se grenarna. Och framförallt - ha respekt för att riktig Change Management tar mer tid och resurser än du vill erkänna (ungefär som att du helst döljer för din partner vad resan med kompisgänget till Barcelona egentligen kostade).

Lycka till i er nästa förändring!

Prenumerera på våra blogginlägg

* obligatoriskt fält

comments powered by Disqus

Andreas Lupander

Management consultant

Ring kontakt
Maila kontakt

Om Andreas:
Andreas är en managementkonsult,kommunikatör och copywriter som älskar att skapa engagemang och förståelse – helst samtidigt som han gör narr av sig själv.