Agila team - Trygghet i teamet


2017-07-06, 14:00 Publicerat av: Thom Persson

För en tid sedan fick jag en fråga av en kollega som löd:

Om du bara fick välja en sak som du tycker är viktigast med agil utveckling, vad skulle du då välja?

Jag funderade ett tag. Mitt svar blev

Jag tänker nog på trygghet -
våga prova nytt och göra fel, bygga skyddsnät med tester etc.

Finns det utrymme att berätta att allt inte är perfekt är det lättare att själv våga öppna sina känslor. I det team jag sitter nu, samt i flera andra team, har vi infört energikollen. I slutet av varje standup tar vi varvet runt där alla säger sin energinivå i form av en siffra mellan 1 till 5. Ingen motivering behövs, utan bara siffran. Dock så brukar en stöttande fråga eller handling komma om någon säger ett lågt tal.

Energikollen är ett av många sätt att skapa plats där det är ok att visa att du inte är på topp hela tiden. För det är faktiskt så: allt är inte, och ska inte, vara på topp hela tiden. Nedstämdhet är ett hälsotecken på att det behövs reflektion och eftertanke. Ibland är det personliga problem som kan dra ner siffran, ibland testmiljöstrul eller att någon utan förvarning omkullkastat hela backloggen.

Google har genomfört en grundlig undersökning för att se vad som gör team effektiva. Deras slutsats var att den viktigaste parametern för att kunna skapa ett effektivt team var känslomässig trygghet (eng. psycological safety). Även i Modern Agile är en av grundprinciperna ”Skapa trygga förutsättningar”. Likt de andra principerna i Modern Agile så handlar det om ett mindset där alla inblandade ska vara trygga oavsett om det är – slutanvändaren, utvecklaren, testaren, säljaren, teamet, chefen eller någon annan.

Hur är det då med tryggheten i ditt team? En fråga du kan ställa dig är – Hur lätt är det att ställa en fråga? I ett team där det saknas trygghet är det en stor tröskel att ta sig över för att våga störa en teamkamrat. Du kan vara rädd för att bli dumförklarad eller att personen inte har tid. I ett tryggt team däremot känner du att du får stöttning och att dina funderingar tas på allvar. Du vågar diskutera problem med resten av teamet och tillsammans kommer ni fram till helt nya resonemang.

I mitt svar pratade jag också om att ”bygga skyddsnät med tester etc.”. Om jag som ny kommer in i en större kodbas utan tester så upplever jag en rejält stor osäkerhet i vad jag vågar ändra. Vissa projekt har tillochmed tydliga riktlinjer

Rör inte de där filerna! De som skrev dem har slutat och ingen vet hur de funkar längre.

Hur ska jag då våga göra något? Att göra en förändring i koden medför alltid en risk att det introduceras fel (eller buggar som det ibland kallas). Detta är ett tydligt exempel på att det saknas trygghet, i detta fall hos kodbasen. Skyddsnätet här skulle kunna vara att skapa de tester som behövs för att jag ska våga göra ändringar även i filerna som skrevs för länge sedan.

Så att arbeta med de mjuka värdena skapar goda förutsättningar för att teamet ska kommunicera bättre med varandra och sin omgivning. Med mycket känslomässig trygghet vågar vi fråga och ifrågasätta. Oavsett om det är någons energinivå, teamets arbetssätt, kod som ingen vågar röra eller vilka features vi ska jobba med. 


comments powered by Disqus