Del 1: Målbildsövning för ett agilt team


2017-06-05, 12:23 Publicerat av: Thom Persson

Jag heter Thom Persson och är sedan 2010 konsult här på Cybercom. Jag har varit ute i ganska många uppdrag som mjukvaruutvecklare inom allt från testverktyg för telekom till medicinska produkter för webben.

I de flesta uppdragen har det inneburit någon form av teamarbete och de flesta team har antingen varit i en transformation på väg till det agila arbetssättet eller har redan varit där och behöver fortsätta utvecklas. Jag har under årens lopp intresserat mig mer och mer för frågor som berör teamutveckling, hur vi trivs bättre tillsammans och arbetar mer effektivt.

Utöver mjukutveckling och agil coachning har jag även hållit flertalet föreläsningar kring mina funderingar kring att själv vara en introvert personlighet och hur det funkar i arbetslivet och teamarbetet. På senare tid har jag också intresserat mig för frågor kring psykisk ohälsa.

I denna bloggserie kommer jag framförallt att dela med mig av olika verktyg och metodiker för att skapa ett välfungerande agilt team. För att skapa ett välmående team behöver teamet bygga tillit och förståelse för varandra.

Den första övningen som jag delar med mig av har jag använt i flera team för att skapa en gemensam målbild för teamet. Det är inte jag som är upphovsperson till denna utan en kollega i mitt nuvarande uppdrag. När vi körde övningen i vårt dåvarande team kände vi att det gav bra resultat och vi har delat med oss av metodiken till andra team.

Upplägget för första tillfället är i två delar. När ni sedan kör en uppföljning så räcker det oftast med del 2.

Del 1: drömdagen

Denna del syftar mycket till att få alla i ett visionärt tankesätt som är bra inför nästa del.

Börja med att var och en får tänka igenom sin drömdag under 5 minuter. Fundera på till exempel

 • När och hur börjar dagen?
  • ”jag börjar gärna tidigt”
  • ”första timmen kollar jag mail och annan statusinfo innan kaffet börjat verka”
  • ”jag börjar koda direkt och vill köra så hela dagen”
  • Hur ser arbetsuppgifterna ut och hur vill du arbeta med dem?
   • Arbetar du själv eller till exempel par-/mobbprogrammerar?
   • ”Jag vill ha väldefinierade uppgifter”
   • ”Jag vill sitta förmiddagen med utveckling och eftermiddagen med kundsupport”
   • ”Jag vill ha få möten”

När alla tänkt igenom sin drömdag får teammedlemmarna i tur och ordning presentera sin egen drömdag. Detta görs utan några värderingar och när alla är klara går ni vidare till nästa steg.

I nästa blogginlägg kommer del 2 att presenteras.


comments powered by Disqus