Del 2: Målbildsövning för ett agilt team


2017-06-19, 10:01 Publicerat av: Thom Persson

Del 2: Motpolsövning

Detta är huvuddelen av övningen. Den går ut på att två ytterligheter ställs emot varandra på en 10-gradig skala och teamet ska resonera sig fram till var målbilden ska sitta.

  • De två ytterligheterna sätts upp på tavlan och mellan dem en 10-gradig skala.
  • Deltagarna får fundera var någonstans på skalan de vill ligga och skriver siffran på en lapp.
  • När alla är klara diskuterar deltagarna igenom resultatet. Någon satte 10, en annan 3. Varför då?
  • Efter diskussionen görs en ny omröstning. Det är ganska troligt att vi påverkat varandra, tolkat in olika saker i begreppen eller har erfarenheter av olika arbetssätt.

När ni är klara med ett motsatspar samlar ni ihop lapparna och går ni vidare till nästa frågeställning och upprepar proceduren igen.

Just diskussionsrundorna är mycket givande då teammedlemmarna får chansen att visa på hur just de vill jobba. Där fick vi också förståelse för varandra och kunde bygga vidare på tilliten i gruppen. Det har kommit fram konkreta idéer på hur vi vill arbeta med vissa frågor (det kan vara bra att anteckna dessa så ni kommer ihåg dem efteråt. Vi missade det en gång och minnet tryter ibland tyvärr).

Övningens längd kan varieras ganska mycket beroende hur många frågeställningar som tas upp. Jag rekommenderar som minst två timmar för att hinna med drömdagsövningen och fyra frågeställningar med plats för diskussioner.

Nedan följer några exempel på de ytterligheter vi ställt emot varandra och som givit bra diskussioner:

1 story

“Vi blir snabba genom att avsluta en story helt innan vi börjar på nästa”

Flera stories

“Vi blir snabba genom att ha flera stories i gång samtidigt”

Experter

“Vi blir snabba genom att låta den som kan området bäst arbeta med uppgiften”

Generalister

“Vi blir snabba genom att undvika att viss kunskap bara finns hos en person.”

Produktivitet

“Vi vill bygga så många features i vår produkt och göra så många stories som möjligt”

Kvalitet

“Vi vill se till att vår produkt, kod och utvecklingsmiljö hela tiden håller högsta kvalitet”

Jag har hållit denna övning i tre olika team och var och ett har egna frågeställningar som är bra att ta itu med. Så tänk ut några ytterligheter som passar just ditt team.

När alla ytterligheter är genomarbetade så tar någon (den agila coachen i vårt fall) och sammanställer resultatet. Detta presenteras sedan synligt så att alla kan se och påminnas om vart vi vill vara. Det kan se ut såhär:

Med hjälp av dessa diskussioner och målbilder har vi kunnat hitta verktyg och metodiker för att närma oss dessa. Till exempel att arbeta hårdare med WIP-gränser (Work in progress) för att begränsa antalet pågående stories eller att parprogrammera mera.

Själva övningen i sig skapar inte nödvändigtvis några konkreta uppgifter att ta tag i men ger bra input till att komma på dessa uppgifter.

Som med mycket är det viktigt att följa upp resultaten. Till exempel så kan någon ny börja i teamet som har helt andra idéer. Eller så har ni arbetat åt ett visst håll men känt att det varit fel och omvärderat målbilden, vilket är helt ok och en naturlig del i att utvecklas som team.


comments powered by Disqus