Agila team


2017-07-06 14:00:54; Publicerat av: Thom Persson

Trygghet i teamet

För en tid sedan fick jag en fråga av en kollega som löd:

Om du bara fick välja en sak som du tycker är viktigast med agil utveckling, vad skulle du då välja?

Läs: Trygghet i teamet
2017-06-19 10:01:22; Publicerat av: Thom Persson

Del 2: Målbildsövning för ett agilt team

Del 2: Motpolsövning

Detta är huvuddelen av övningen. Den går ut på att två ytterligheter ställs emot varandra på en 10-gradig skala och teamet ska resonera sig fram till var målbilden ska sitta.

Läs: Del 2: Målbildsövning för ett agilt team
2017-06-05 12:23:26; Publicerat av: Thom Persson

Del 1: Målbildsövning för ett agilt team

Agila team och målbildsövning.

Läs: Del 1: Målbildsövning för ett agilt team