eTjänster för högre livskvalitet


2015-04-22, 08:52 Publicerat av: Joakim Börjesson

Vård och omsorgen håller på att bli uppkopplad. De nya lösningarna för eHälsa kan göra stor nytta för samhället och dramatiskt förbättra livskvaliteten för individen.

Befolkningen blir allt äldre. Det är en av de största utmaningarna för ekonomin och omsorgsapparaten i såväl Sverige som resten av västvärlden. Men samtidigt blir vi allt mer aktiva och tar allt större eget ansvar för vår hälsa, och flera trender pekar på att vård- och omsorgsbehovet också ändras dramatiskt. Från den traditionella institutionsvården flyttas nu fokus och resurser mot en individuell vård i hemmet.

På samma sätt som internet förändrade allt från hur vi handlar mat och kläder till hur vi gör våra bankaffärer, väntas de nya tjänsterna för eHälsa förändra hela omsorgsapparaten. De uppkopplade tjänsterna kan göra enorm nytta, både på samhällsnivå och för enskilda människor. Framförallt för kroniskt sjuka och äldre. Vården blir också mer kostnadseffektiv, men det är inte är där fokus ligger.

Utan nya digitala tjänster klarar vi inte att ta hand om alla

Det handlar inte om att spara pengar, utan om att vi ska kunna ge kvalitativ omsorg till alla som behöver det. Utan nya digitala tjänster klarar vi helt enkelt inte att ta hand om alla. Men vårt fokus ligger på användaren: vi vill att människor ska ha så hög livskvalitet som möjligt. De flesta vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt, vara oberoende, leva sina liv och vara en aktiv del av samhället.

Ett konkret exempel är de nya trygghetslarmen för äldre och sjuka som håller på att utvecklas nu. Det analoga nätet för trygghetslarm kommer att släckas ner, och alla kommuner måste övergå till digitala. För att möta behovet har det tagits fram en ny, IP-baserad standard för kommunikationen mellan larmdosa och larmcentral som heter SCAIP. Den möjliggör dirigerad trafik och behörighetsstyrning. Det låter kanske torrt men innebär i praktiken att larmdosan själv kan skicka olika typer av larm till rätt ställe. Om användaren trycker på larmknappen meddelas larmcentralen men när dosan känner att det inbyggda backupbatteriet behöver bytas kan den själv skicka en statuskod direkt till en tekniker. Idag går även sådana larm till larmcentralen, vilket förbrukar onödiga resurser.

Men framförallt öppnar det dörren för övriga omsorgstjänster och delaktighet som kommunikation med anhöriga och mycket annat.

Det kommer att behövas bra behörighetsstyrning, vilket vi kan väldigt bra här på Cybercom.Vi har kompetensen att tillgodose både brukarnas och sjukvårdens behov, och de tjänster som kommer nu är bara början. eHälsa är ett enormt spännande område och samarbetet mellan forskning, samhälle, näringsliv och brukare är oerhört viktigt för att driva utvecklingen i rätt riktning.


comments powered by Disqus