Intervju med Alexander Mason om sociala medier


2014-03-20, 15:29 Publicerat av: Daniel Madsen
Vad ska man tänka på när man använder sociala medier?
- Man måste veta vad man vill åstadkomma. 
Viktiga delar att tänka på, är att bestämma var ska man publicera, hur vill man sprida informationen, jobba med bild text kompositionen och framförallt PUBLICERA.
Väl på vägen så se till att utvärdera resultatet och anpassa publiceringen för att nå en bredare publik. Slutligen gör en grundlig utvärdering. 
Hur kom du att specialisera dig inom detta område?
- Att arbeta med spridning av nyheter skapade en naturlig koppling till sociala medier, såg vikten av att träffa rätt målgrupp.
Vad ser du som nästa steg inom sociala medier? Framtiden?
- Rörlig bild är det som är i startgroparna.
Vad ska ett bolag som Cybercom satsa på inom sociala medier?
- Man ska ha en plan och tänka långsiktigt. Att arbeta med sociala medier är ett maraton. Men framför allt så är långsiktigt tänk viktigast. Att ha en story.
Vad ska du absolut inte göra på sociala medier?
- Viktigt är att inte tänka mätning.

 


comments powered by Disqus