Integritetspolicy – behandling av personuppgifter


Vem är personuppgiftsansvarig?

Det svenska bolaget Cybercom Group AB med org. nr. 556544-6522, ett av de bolag inom Cybercom-koncernen som listas på denna sida och som enligt avtal är leverantör eller mottagare av tjänster, eller den juridiska person som du har kontaktat (”Cybercom”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs nedan. Du finner kontaktuppgifter längst ned i denna policy.

Webbsidan www.cybercom.com

Cybercom värnar om den personliga integriteten för webbsidans besökare. Vi ansvarar för säkerställandet av att de personuppgifter som vi samlar in genom webbsidan uteslutande används för avsett ändamål. Vi skyddar dem från obehörig åtkomst och användning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att vi ska kunna besvara en fråga eller för att tillmötesgå en förfrågan från dig kan du i vissa fall behöva tillhandahålla personuppgifter som t.ex. ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information används för att kontakta dig.

Vi samlar även in och behandlar personuppgifter när du på frivillig basis besvarar enkäter.

Personuppgifter som samlas in från sidan Evenemang används för att administrera evenemangsprenumerationerna samt för att skicka ut inbjudningar till framtida evenemang. Du kan meddela oss skriftligen om du inte längre vill ta emot sådana inbjudningar.

När du besöker webbsidan registreras din IP-adress automatiskt och används sedan för att mäta trafikmönster och för att generera statistik för webbsidan. IP-adressen sparas inte på individnivå.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

För att uppnå ändamålen kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Sådana personuppgiftsbiträden tillhandahåller datalagringstjänster, marknadsföringstjänster samt tjänster för att felsöka och rätta eventuella fel avseende vår webbsida.

Personuppgifter som samlas in genom sidan Karriär används för rekrytering. Teamtailor AB är ett personuppgiftsbiträde till Cybercom vad gäller personuppgiftsbehandling inom ramen för rekryteringstjänsten och en särskild integritetspolicy återfinns i denna tjänst.

Cybercom använder Episerver AB som leverantör av webbhotell. Episerver AB är inom ramen för webbhotellstjänsten ett personuppgiftsbiträde åt Cybercom.

Cybercom använder Disqus, Inc som tillhandahåller en online-baserad plattform för publik delning av kommentarer där användare kan logga in och skapa profiler för att delta i konversationer med peers.

Personuppgifter kan även komma att delas med underleverantörer som Cybercom anlitar för att tillhandahålla en tjänst, t.ex. utskick av inbjudningar.

Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Cybercom-koncernen.

Personuppgifter kan komma att delas med polismyndighet eller annan myndighet som Cybercom enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att dela informationen med.

Vissa av personuppgiftsbiträdena kan komma att behandla dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföringar sker dock endast om det finns rättsligt stöd för överföringen, t.ex. (i) genom tillämpning av EU:s standardiserade modellklausuler gentemot mottagaren av personuppgifterna, (ii) genom säkerställande av att landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt beslut av EU-kommissionen, eller, (iii) vad gäller överföring och behandling i USA, genom säkerställande av att mottagaren innehar självcertifieringsregistrering enligt EU-US och Swiss-US Privacy Shield-ramverket administrerat av U.S. Department of Commerce’s Interanational Trade Administration.

Vad är ändamålet med behandlingen, den rättsliga grunden och lagringstiden?

Vi kommer endast använda dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Vi kommer inte använda dina personuppgifter för ändamål som är oförenliga med nedan ändamål. Vidare kommer vi endast använda dina personuppgifter under den tidsperiod som anges i den högra kolumnen. Efter utgången av denna tidsperiod kommer dina uppgifter att raderas.

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Lagringstid

När du tillhandahåller personuppgifter för att vi ska besvara en fråga eller förfrågan behandlar vi dina uppgifter för att svara eller tillmötesgå din förfrågan.

När du frivilligt tillhandahåller information samtycker du till vår användning av dina personuppgifter för nämnda ändamål.

Vi kommer radera dina uppgifter en gång per år. Du kan alltid återkalla ditt samtycke när som helst.

När du besvarar enkäter kommer vi behandla dina personuppgifter för att analysera svaren/resultatet samt för att förbättra våra tjänster på grundval av sådana svar/resultat.

När du frivilligt deltar i en enkät samtycker du till användningen av dina personuppgifter för nämnda ändamål.

Vi kommer radera dina uppgifter en gång per år. Du kan alltid återkalla ditt samtycke när som helst.

När du tillhandahåller personuppgifter på sidan Evenemang kommer vi att behandla dina personuppgifter för att administrera prenumerationen på evenemang och för att skicka ut inbjudningar till framtida evenemang.

När du frivilligt tillhandahåller information samtycker du till vår användning av dina personuppgifter för nämnda ändamål.

Vi kommer radera dina uppgifter en gång per år. Du kan alltid återkalla ditt samtycke när som helst.

När du besöker Cybercom.com kommer vi behandla dina personuppgifter för att förbättra webbsidan. Vi använder tredjeparts-cookies för att förbättra din upplevelse som besökare.

Vårt legitima intresse av att förbättra webbsidan och tjänster. Vänligen se avsnittet “Cookies” för mer information.

Vänligen se avsnittet “Cookies” för mer information.

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi erhåller från våra kunder och partners eller personer som kontaktar oss och vår personal via e-post för att tillhandahålla en tjänst, för kommunikation om vår affärsverksamhet eller i kontakten med potentiella kunder.

För att fullgöra ett avtal, för att fullgöra en rättslig skyldighet eller med stöd av vårt legitima intresse av att kommunicera om vår affärsverksamhet samt, om nödvändigt, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig samt så länge det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga skyldigheter eller enligt vad som är nödvändigt utifrån andra legitima intressen.

För att anonymisera dina personuppgifter, för att sammanställa anonym och aggregerad spårningsdata (inklusive för att analysera besökares användning av våra webbsidor genom att spåra information som t.ex. sidvisningar, trafikflöden, sökord och klickmönster) för ändamålet att förbättra vår webbsida.

Våra legitima intresse av att skapa anonym besöksstatistik. När dina personuppgifter har anonymiserats kommer de inte längre anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

 

Vänligen observera att ovan angivna lagringstider inte gäller i den mån Cybercom enligt tillämplig tvingande lagstiftning är skyldig att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) under viss tid. 

Vilka rättigheter har jag som individ?

Du har enligt gällande lag följande grundläggande allmänna rättigheter:

  • Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter
  • Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”): under vissa omständigheter (vilket innefattar personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke) har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt att invända: mot vissa behandlingsåtgärder utförda av oss avseende dina personuppgifter, som t.ex. behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: du har under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbsida. Cookien hjälper innehavaren av webbsidan att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan. Cookies kan innehålla personuppgifter.

De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt men du kan ändra inställningarna för detta. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas genom cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig varje gång en cookie placeras. På så vis kan du alltid bestämma om du vill godkänna cookies eller inte. Om du inte samtycker till användningen av cookies över huvud taget kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar alla cookies från att sparas. Vänligen observera att användningen av cookies dock kan vara nödvändig för att tillhandahålla vissa funktioner och om du väljer att neka cookies kan det reducera webbsidans funktionalitet.

Din webbläsare bör innehålla detaljerade instruktioner för hur du kontrollerar godkännande av cookies.

Vi använder två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under lång tid på användarens dator. Den används till exempel för funktioner som talar om för användaren vad som är nytt sedan senaste besöket på sidan. Den andra typen av cookie kallas sessions-cookie och sparas tillfälligt i användarens datorminne under den tid som användaren besöker sidan. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs eller kort därefter.

Vår webbsida använder även cookies genererade av tredjepartsprodukter och tjänster som används på sidan, innefattande följande verktyg och produkter.

Goolge Analytics:

Cybercom använder Google Analytics som statistikverktyg för webbsidan. Denna funktion sparar cookies på din dator. Data som samlas in genom Google Analytics används för att bättre förstå våra besökare och hur de använder webbsidan.

Google Analytics cookies, domän: google-analytics.com

Läs mer om vilka cookies Google Analytics använder här

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från Google: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ 

YouTube:

Webbsidan visar videoklipp från Cybercoms YouTube-kanal. Videorna visas med hjälp av YouTubes videospelare och cookies används när videor spelas.

YouTube cookies, domän: youtube.com

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från YouTube (Google): www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

AddThis:

AddThis används för att besökare ska kunna rekommendera Cybercom på sociala medier som t.ex. Facebook och Twitter.

AddThis cookies, domän: addthis.com

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från AddThis

Facebook:

Cybercom använder en plugin för social medier från Facebook på vissa sidor.

Om du besöker en sida med en Facebook-plugin skapas en uppkoppling till Facebook-servern och plugin:en skickar information till webbläsaren. På så vis skickas information till Facebook-servern som t.ex. vilken av våra webbsidor som du har besökt. Om du är inloggad på Facebook kommer Facebook lägg till denna information till ditt Facebook-konto.

Om du som besökare tidigare har tagit emot en cookie från Faceook, antingen p.g.a. att du har ett konto där eller för att du har besökt facebook.com, skickas information om denna cookie till Facebook när du besöker en webbsida med en Facebook-plugin.

Använd denna länk för mer information om cookies från Facebook:

https://www.facebook.com/help/cookies

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla våra system har t.ex. ett högt tekniskt säkerhetsskydd (vilket innefattar spårbarhet, katastrofåterställningsmöjligheter, behörighetsbegränsningar m.m.) och vi har policyer för att säkerställa att våra anställa endast har åtkomst till personuppgifter på need-to-know-basis.  

Personuppgifter om barn

Vår webbsida riktar sig inte mot registrerade som är under sexton (16) år och vi uppmanar sådana personer att inte tillhandahålla personuppgifter till oss genom webbsidan. Om vi upptäcker att personuppgifter har samlats in från en registrerad som är under 16 år på eller genom vår webbsida kommer Cybercom att vidta lämpliga åtgärder för att radera informationen ifråga.

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad 

Om du skulle vilja utöva dina rättigheter som registrerad vill vi informera dig om att dessa rättigheter inte är absoluta och en begäran om att utöva en viss rättigheter kommer därför inte alltid leda till att den begärda åtgärden vidtas.

En begäran om registerutdrag eller någon annan begäran avseende personuppgifter som behandlas av Cybercom måste framställas skriftligen genom formuläret nedan. Vänligen säkerställ att du fyller i formuläret korrekt, skriv därefter ut och signera det. Du kan därefter antingen scanna formuläret och skicka det per e-post till dpm@cybercom.com eller posta formuläret till: Cybercom Group AB, Att. Data Protection Manager (DPM), Box 7574, 103 93 Stockholm, Sverige.

Formulär på engelska för Sverige: Request form
Formulär på engelska för Finland: Request form
Formulär på polska för Polen: Formularz żądania
Formulär på engelska för Danmark: Request form

Om du har frågor angående denna integritetspolicy, vänligen skicka ett e-postmeddelande till Cybercoms Data Protection Manager genom dpm@cybercom.com.


Vi är tacksamma om du meddelar oss om det finns något som du inte är nöjd med vad gäller vår personuppgiftsbehandling. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling, t.ex. om du inte anser att vi tillgodoser dina rättigheter som registrerad, har du rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet.

Du kan komma i kontakt med ansvarig tillsynsmyndighet med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Sverige
Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se
datainspektionen@datainspektionen.se

Finland
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki, Finland
www.tietosuoja.fi
tietosuoja@om.fi

Polen
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl

Danmark
Datatillsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk
dt@datatilsynet.dk

Du kan också inom ramen för tillämplig lag vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat EU-land där du har din stadigvarande hemvist, din arbetsplats eller vid den ort där den påstådda överträdelsen ägt rum.