Dataskyddspolicy


Vem är personuppgiftsansvarig?

Om inte annat uttryckligen anges är Cybercom Group AB, organisationsnummer 556544-6522, (”Cybercom”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges nedan. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna policy.

Webbplatsen www.cybercom.com

Cybercom värnar om din personliga integritet när du besöker vår webbplats. Det är vårt ansvar att se till de personuppgifter vi samlar in om dig på webbplatsen endast används för det avsedda ändamålet. Vi skyddar uppgifterna från obehörig åtkomst och användning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att vi ska kunna besvara en fråga eller utföra en begäran från dig måste du ibland lämna personuppgifter till oss, som ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi använder uppgifterna för att kontakta dig.

Vi samlar också in och behandlar personuppgifter när du självmant fyller i en undersökning.

Vi använder personuppgifter som du lämnar under fliken ”Evenemang” för att hantera anmälningarna till evenemanget och för att kunna skicka dig inbjudningar om andra evenemang i framtiden. Du kan välja att inte längre motta sådana inbjudningar genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss.

När du besöker webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och används sedan för att mäta trafikmönster och statistik på webbplatsen. IP-adressen lagras inte på individnivå.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan ibland komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underbiträden i syfte att uppnå ändamålet med behandlingen. Dessa underbiträden tillhandahåller lagrings- och reklamtjänster samt tjänster för problemlösning och rättelse av fel på vår webbplats.

Personuppgifter som du lämnar under fliken ”Jobb” används för rekrytering. Teamtailor AB är ett underbiträde till Cybercom för behandling av personuppgifter i samband med rekryteringstjänsten och i den tjänsten finns en särskild integritetspolicy.

Cybercom anlitar Episerver AB för hostingtjänster. Episerver AB är ett underbiträde till Cybercom för personuppgifter i samband med hostingtjänsten.

Cybercom anlitar Disqus, Inc som tillhandahåller en kommentarstjänst/ett kommentarsystem där användarna kan logga in och skapa användarprofiler för att delta i samtal med andra likasinnade.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till underleverantörer som Cybercom anlitar för att utföra en tjänst, t.ex. att skicka ut inbjudningar.

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag i Cybercom Group.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller andra myndigheter om Cybercom är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vissa underleverantörer kan behandla dina personuppgifter utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Överföring kommer dock endast att ske om det finns en rättslig grund för överföringen, exempelvis genom att i) avtala EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren av personuppgifterna eller ii) säkerställa att landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, enligt EU-kommissionens beslut eller iii), med avseende på överföring till och behandling i USA, säkerställa att mottagaren har självcertifieringar enligt Privacy Shield-reglerna mellan EU och USA respektive Schweiz och USA som administreras av det amerikanska handelsdepartementet.

Vad är ändamålet med behandlingen, den rättsliga grunden och lagringstiden?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för ändamålet och enligt den rättsliga grund som anges nedan. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med de ändamål som anges nedan. Vi kommer dessutom endast använda dina personuppgifter under den tid som anges i kolumnen till höger. Efter denna period kommer uppgifterna att raderas.

Ändamålet med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Lagringstid

När du lämnar personuppgifter till oss för att vi ska kunna besvara en fråga eller uppfylla en begäran kommer vi att behandla dina personuppgifter för att besvara eller uppfylla din begäran.

När du självmant lämnar information till oss godkänner du att vi använder dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Vi kommer att radera dina uppgifter en gång per år. 
Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

När du fyller i undersökningar kommer vi att behandla dina personuppgifter för att analysera svaren/resultaten och förbättra våra tjänster på grundval av dessa svar/resultat. 

När du självmant fyller i en undersökning godkänner du att vi använder dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Vi kommer att radera dina uppgifter en gång per år. 
Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst. 

När du lämnar personuppgifter under fliken ”Evenemang” kommer vi att behandla dina personuppgifter för att hantera anmälningarna till evenemanget och för att skicka dig inbjudningar om andra evenemang i framtiden. 

När du självmant lämnar information till oss godkänner du att vi använder dina personuppgifter för de angivna ändamålen. 

Vi kommer att radera dina uppgifter en gång per år. 
Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

När du besöker cybercom.com kommer vi att behandla dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats. Vi använder cookies från tredje part för att göra ditt besök på webbplatsen så bra som möjligt. 

Vårt berättigade intresse att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Se mer under ”Cookies” nedan. 

Se mer under ”Cookies” nedan. 

Vi kommer att behandla personuppgifter som våra kunder och partner lämnar till oss för att tillhandahålla en tjänst eller när vi kontaktar potentiella kunder. 

För att fullgöra ett avtal, uppfylla rättsliga skyldigheter eller på grundval av ett berättigat intresse. 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och så länge som det krävs enligt rättsliga skyldigheter eller behövs för andra berättigade intressen. 

För att anonymisera dina personuppgifter, för att sammanställa anonyma och aggregerade spårningsdata (inbegripet för att analysera besökares användning av våra webbplatser genom spårningsuppgifter som sidexponeringar, trafikflöden, sökord och genomklickningar) för att förbättra vår webbplats.

Våra berättigade intressen att skapa anonym användarstatistik. När dina personuppgifter har anonymiserats utgör de inte längre personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. 

 

 

Observera att lagringstiderna ovan inte gäller i den mån Cybercom är skyldig att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) under en viss tid i enlighet med tillämplig tvingande rätt.

Vilka rättigheter har jag som individ?

Du har följande allmänna rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få att felaktiga personuppgifter rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Under vissa omständigheter (inbegripet behandling enligt samtycke från dig) kan du begära att vi raderar dina användaruppgifter. Observera att detta inte är en ovillkorlig rättighet. Därför är det möjligt att en begäran från dig att utöva denna rättighet inte leder till någon åtgärd från oss.
 • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot viss behandling som vi utför med dina personuppgifter, exempelvis om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse. Rätten till invändning gäller också behandling av din personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål.
 • Rätt till begränsad behandling: Du kan under vissa omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Observera att detta inte är en ovillkorlig rättighet. Därför är det möjligt att en begäran från dig att utöva denna rättighet inte leder till någon åtgärd från oss.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsoperatören att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. En cookie kan innehålla personuppgifter.

I de flesta fall godkänner webbläsare automatiskt cookies, men du kan ändra inställningarna för detta. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du ställa in din webbläsare så att den underrättar dig varje gång din enhet tar emot en cookie. På detta sätt kan du i varje enskilt fall välja om du vill godkänna en cookie eller inte. Om du inte godkänner att cookies används överhuvudtaget kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies. Observera dock att det kan vara nödvändigt att använda cookies för att vi ska kunna tillhandahålla vissa funktioner. Om du väljer att neka cookies kan det försämra webbplatsens funktion.

Din webbläsare bör innehålla noggranna anvisningar som förklarar hur du kontrollerar godkännandet av cookies.

Vi använder två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en lång tid på användarens dator. En sådan cookie används exempelvis för funktioner som underrättar användaren om vad som är nytt sedan användaren senast besökte webbplatsen. Den andra typen av cookie kallas en sessionscookie och lagras tillfälligt i användarens datorminne under tiden för användarens besök på webbplatsen. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs eller strax därefter.

På vår webbplats använder vi också cookies genereras av produkter och tjänster från tredje part som används på webbplatsen, bl.a. följande verktyg och produkter:

Google Analytics:

Cybercom använder Google Analytics som ett webbstatistikverktyg. Funktionen lagrar cookies på din dator. Uppgifter som samlas in av Google Analytics används för att vi ska förstå våra användare bättre och analysera hur de använder webbplatsen.

Google Analytics cookies, domän: google-analytics.com

 • __utma 
  Beständig cookie som används för att beräkna antalet unika besökare på webbplatsen. Cookien sparar antal besök, tiden för det första besöket, tidigare besök och när det aktuella besöket inleddes samt tiden för den senaste kontakten med webbplatsen. En del av informationen uppdateras vid varje sidexponering. Cookien upphör två år efter att den placerades på enheten eller senast uppdaterades.
 • __utmb 
  Sessionscookie som används för att beräkna antalet besökare på webbplatsen. Cookien sparar ett unikt nummer, antal exponerade sidor under det aktuella besöket samt när det aktuella besöket inleddes. En del av informationen uppdateras vid varje sidexponering. Cookien upphör 30 minuter år efter att den placerades på enheten eller senast uppdaterades.
 • __utmc 
  Sessionscookie som används tillsammans med en __utmb-cookie för att fastställa om ett nytt besök gjorts på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök i Google Analytics). Sparar ett unikt nummer. Upphör när webbläsaren stängs.
 • __utmz
  Beständig cookie som används för att mäta trafikkällor och webbplatsnavigering (exempelvis vilka sökmotorer som används för att besöka webbplatsen). Sparar ett unikt nummer, tiden för klick från trafikkällan, räknare för trafikkälla och namn/typ av källa, nyckelord från externa sökmotorer. Cookien upphör sex månader efter att den placerades på enheten eller senast uppdaterades.

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från Google: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ 

YouTube

På detta webbplats visas videofilmer från Cybercoms YouTube-kanal. Videofilmerna visas med hjälp av YouTubes filmspelare och cookies används när videofilmerna spelas upp.

YouTube cookies, domän: youtube.com

 • VISITOR_INFO1_LIVE 
  Beständig cookie som används om användaren redan är inloggad på en YouTube-profil och klickar ”like”/”gillar” på en inbäddad videofilm. Cookien försöker också fastställa tillgänglig bandbredd för att kunna optimera kvaliteten på videofilmen och hålla reda på antal exponeringar. Upphör efter nio månader.
 • PREF
  Beständig cookie som kan lagras om en användare klickar på ”dela” för en inbäddad videofilm på YouTube. YouTube använder denna cookie för att lagra inställningarna från tidigare YouTube-besök där användaren har tittat på inbäddade videofilmer. Upphör efter 10 år.
 • use_hitbox 
  Sessionscookie som används för att beräkna hur många besökare som har tittat på en videofilm. Upphör när webbläsaren stängs.

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från YouTube (Google): www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

AddThis

AddThis används för att besökare ska kunna rekommendera Cybercom på sociala nätverk som Facebook och Twitter.

AddThis cookies, domän: addthis.com

 • uit/uid 
  Beständig cookie som lagrar information om inloggningstiden för användaren. Upphör efter 24 timmar.
 • psc 
  Beständig cookie som lagrar information om information som användaren har delat på sociala medier och annan aktivitet i sådana medier. Upphör efter två år.
 • __atuvc/uvc
  Beständig cookie som visar uppdaterade uppgifter för AddThis-användare. Upphör efter två år.
 • loc 
  Beständig cookie som lagrar geografisk platsinformation. Upphör efter tre månader.
 • dt 
  Beständig supportcookie som håller reda på livstiden på andra cookies. Upphör efter en månad.

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från AddThis: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/220623-cookies-set-via-addthis-buttons

Facebook

Cybercom använder ett socialt insticksprogram från Facebook på vissa sidor.

Om du besöker en sida med ett sådant program skapas en länk till Facebooks server som programmet sedan använder för att skicka information till webbläsaren. På detta sätt skickas information till Facebooks server, t.ex. uppgifter om vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är inloggad på Facebook kommer Facebook att lägga till informationen i ditt Facebook-konto.

Om du som besökare redan tidigare har mottagit en cookie från Facebook, antingen för att du har ett konto med Facebook eller för att du har besökt facebook.com, kommer information om cookien att skickas till Facebook när du besöker en webbsida med ett Facebook-insticksprogram.

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Skydd för personuppgifter

Vi har vidtagit en mängd tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Exempelvis har vi en hög teknisk säkerhetsnivå i alla våra system (inbegripet spårbarhet, katastrofberedskap, begränsning av åtkomst) och vi har antagit interna regler för att se till att våra anställda endast får åtkomst till personuppgifter om det behövs i arbetet.

Personuppgifter om barn

Vår webbplats riktar sig inte till registrerade som är under tretton (13) år och vi rekommenderar att sådana personer inte lämnar personuppgifter genom vår webbplats. Om vi upptäcker att personuppgifter har samlats in från en registrerad som är under 13 år på eller genom vår webbplats kommer Cybercom att vidta lämpliga åtgärder för att radera informationen.

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad 

Du kan vilja utöva dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter är inte absoluta och en begäran om att utöva vissa rättigheter resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

En begäran om registerutdrag eller annan begäran rörande personuppgifter som behandlas av Cybercom måste göras skriftligen på blanketten nedan. Fyll i blanketten korrekt, skriv ut och underteckna. Du kan sedan välja att antingen scanna in blanketten och mejla den till dpm@cybercom.com eller posta blanketten till Cybercom Group AB, Att. Data Protection Manager (DPM), Box 7574, 103 93 Stockholm.

Blankett på svenska: Begäran om registerutdrag

Blankett på engelska: Request for extract of personal data

Om du har frågor om denna policy, var god kontakta Cybercoms DPM med e-post på följande adress: dpm@cybercom.com 

Vi vill gärna att du berättar för oss om det är något du inte är nöjd med när det gäller vår behandling av personuppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter, t.ex. om du anser att vi inte uppfyller dina rättigheter som registrerad, kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

Du kontaktar Datainspektionen på följande e-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten i det EU land där du har hemvist eller där du har din arbetsplats eller där ett påstått intrång begicks, på de villkor som framgår av lagen.